Afb. 2. De Rijkskweekschool aan de Lange Noordstraat te Middelburg, omstreeks 1890. (Collectie Zeeuws Archief.) was achttien jaar. Vader Matthijs Polder mans was als opvolger van de onderwijzer Anne Hibbes de Vries, die naar Zaamslag vertrok, in oktober 1863 vanuit Dordrecht naar Ellemeet gekomen. Het gezin Polder mans bestond toen uit man, vrouw en drie jonge kinderen. In Ellemeet zouden er nog zes kinderen geboren worden, van wie er één op jonge leeftijd overleed.2' Daniël Adrianus was als jongste van het stel de oogappel van moeder Susanna. Vol trots vertelde ze later aan haar kleinkinde ren over de tijd dat Daantje nog een klein jongetje was: 'Hij was nog maar 3 jaar oud als ze hem een mondharmonicaatje gaven en hij speelde ineens, volkomen zuiver: al is ons prinsje nog zoo klein En als hij 6 jaar was speelde hij al goed op een trek- harmonica, hij kon het ding geen eens goed op zijn knietjes houden, zoo klein was hij nog.'3) Op 15 maart 1901 trouwde Daniël Adria nus te Vhssingen met Jacoba Elizabeth van Damme, geboren te 's-Gravenpolder op 8 maart 1877 als dochter van de landbouwer Adriaan van Damme en Elizabeth Traas. Uit het huwelijk werden te Goes twee kin deren geboren, zoon Matthijs Adrianus op 13 mei 1903 en dochter Elizabeth Jacoba Uitgave S. VerheulB. eA> Ylaemarkt. GOEi Afb. 3. De Vlasmarkt te Goes met recht vooruit de openbare lagere school B, omstreeks 1900. (Collectie J.C. Lindenbergh.) 42

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 44