op 1 november 1905. In 1909 verhuisde het gezin naar 's-Gravenpolder. Hier overleed Daniël Adrianus Poldermans op 14 april .939. Zijn weduwe kwam op 29 oktober 1944 om het leven tijdens de oorlogshande- ingen bij de bevrijding van het dorp Nisse. Vaar de Rijkskweekschool te Middel burg Toen Daniël Adrianus veertien jaar oud was ging hij, met de bedoeling om in de oetsporen van zijn vader te treden, naar Vliddelburg. Onderwijzer was op zijn minst ;en baan met houvast. Na het vergelijkend :xamen met goed gevolg afgelegd te heb ben, werd hij op 30 maart 1892 ingeschre ven als leerling nummer 325 voor de vier- arige opleiding aan de Rijkskweekschool.4' De verandering kon nauwelijks groter ijn; van de vertrouwde omgeving en de geborgenheid in het gezin, ver van de grote wereld in het rustige dorpje Ellemeet naar de echte stad, waar het leven vrijwel uit- luitend bestond uit het zitten in de school banken, huiswerk maken, eten en slapen, let was vooral voorbeeldig gedrag, ijver en doorzettingsvermogen waar het nu op aan kwam. 'Overigens was zijn Middelburgse ijd niet erg geschikt om een jongen geluk kig te maken. Met een andere kwekeling was hij in pension bij twee oude dames; de run toegewezen eet-, woon- en studeerkamer lad geen ramen, alleen een bovenlicht, en de muren waren zwart geschilderd 51 Een prettige omstandigheid was dat hij in ;ijn vrije tijd veel over de vloer kwam bij 3en goede bekende van zijn vader, de voor aanstaande arts en oudheidkundige dr. J.C. de Man. De omgang met de familie De Man is zonder twijfel van grote invloed geweest op de algemene ontwikkeling van Daniël Adrianus. Niet voor niets zal dr. De Man in het dankwoord bij een wetenschappelijke publicatie van zijn hand melding hebben gemaakt van de bijdrage aan het onderzoek van de kwekelingen Pol dermans en De Feijter.6' Daarnaast heeft ook de vier jaar vioolles /an de heer Arnoldus Lij sen, tientallen aren muziekleraar aan de Rijkskweek school en componist van het bekende 'Sik kels blinken, sikkels klinken' van Staring, Afb. 4. Daniël Adrianus Poldermans met zijn viool, omstreeks 1897. veel betekend in zijn verdere leven. Viool was het standaard muziekinstrument voor aankomende onderwijzers. Op dinsdag 21 april 1896 slaagde Daniël Adrianus voor het onderwijzersexamen met de aantekening voor vak j. Dit bete kende naast de verplichte vakken bevoegd heid voor het geven van onderwijs in vrije en orde-oefeningen (gymnastiek). Van de zestien examenkandidaten kregen er, ver gezeld van een ernstige toespraak, uit han den van directeur Harm de Raaf dertien het onderwijzersdiploma uitgereikt. Onderwijzer te Goes Direct na het behalen van zijn diploma begon Daniël Adrianus als onderwijzer aan de Openbare lagere school B te Goes. In de raadsvergadering van 11 mei 1896 werd hij met tien tegen twee stemmen benoemd als opvolger van de onderwijzer M.C. van der Maas, die al enige tijd daarvoor ver trokken was.7' Het schoolgebouw bevond zich aan de Vlasmarkt. Eén van de twee 43

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 45