fb. 8. Woonhuis 'De Garve', Provincialeweg 25, 's-Gravenpolder (Foto Jacqueline Lepoeter, 2008.) Hetgeen we in deze paragraaf hebben geschetst is niet meer dan een bloemle- 2 mg uit de raadsnotulen en de gevoerde correspondentie. De teneur mag duidelijk zijn, aan de onderlinge verstandhouding schortte het een en ander. In veel van de vlot geschreven brieven van Daniël Adrianus is een ondertoon van sarcasme te bespeuren. Dit zal regelmatig tegen hem gewerkt hebben. Het leven in het dorp en op school De verhouding met het gemeentebestuur 1 as - gelukkig voor Daniël Adrianus en voor zijn gezin - niet bepalend voor zijn plezier in het werk en zijn vrijetijdsbe steding. Door zijn intensieve omgang met de boerenbevolking werd hij, hoewel zijn geslacht uit Dordrecht afkomstig was, door en door een Zeeuw, om nauwkeuriger te zijn: een Bevelander. Dankzij zijn opmerk zaamheid, leergierigheid en zijn gevoel en grote belangstelling voor taal, werd hij binnen korte tijd een kenner van het Zuid- Bevelands dialect als weinig anderen. Wij zijn in de prettige omstandigheid geweest om gesprekken te kunnen voeren met enkele mensen die twee jaar van hun schooltijd bij meester Poldermans in de klas hebben doorgebracht. Het beeld van Daniël Adrianus wordt erdoor bevestigd en meer gedetailleerd. Meester Poldermans was een strenge en gedreven onderwijzer - af en toe een beetje nukkig en heetgeba kerd - die duidelijk zijn voorkeur voor ijve rige en intelligente kinderen liet blijken. Hij hield er zijn 'lieve kindjes' op na. Zo gaf hij een pienter meisje - de oudste in een groot gezin - toestemming om op maandag morgen thuis te blijven. Ze kon dan voor moeder aan de wastobbe staan. Toen ze op twaalfjarige leeftijd de school verliet kreeg ze van hem een zondagsschoolplaatje met daarop geschreven de tekst: 'Ter herinne ring aan uw leermeester en vriend D.A. Poldermans, 30 april 1920.' Gedurende de winterperiode gaf hij na de normale schooltijden avondlessen aan kinderen die een leerachterstand had den. Deze kinderen hadden daar veel baat bij. Dit was officieel onderwijs waarvoor extra salaris werd betaald. Wat de oud- 47

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 49