het diepste geheim maakte generaal inkelman afspraken met het Franse perbevel. De strikte Nederlandse neutra- ieitspolitiek verhinderde de plannen op xaar af te stemmen. de vroege ochtend van 10 mei vielen aitse troepen Nederland binnen. Reeds de avond arriveerde de Groupement lauchesne in Middelburg. Met drie ver- nningsafdelingen (2e, 12e en 27e Grou- ment de Reconnaissance de Division nfanterie) moest hij op Walcheren en iid-Beveland eventuele parachutisten- of zeelandingen bestrijden. Zodra het over zee aangevoerde 224e Régiment d'Infanterie (RD in Zeeland zijn posities had ingeno men, moest de Groupement Beauchesne zich voegen bij de Franse eenheden in Noord-Brabant. Het konvooi van het 224e RI (generaal Durand) werd op de rede van Vlissingen gebombardeerd. De schade was gering en in de nacht van 10 op 11 mei werd het versterkte regiment in Vlis singen ontscheept. Durand liet posities op Walcheren innemen en plaatste een batal jon aan de oever van de Oosterschelde bij Kattendijke.51 De vrees voor een Duitse Het 271e Régiment d'Infanterie in Noord-Frankrijk. Het regiment was één van de drie infanterieregimenten van de 60® Divisie d'Infanterie van generaal Deslaurens. Het organigram geeft de globale samenstelling van het regiment weer. 271" RI ca 3000 man o.a.luit Maury C maj Périer luit Fachot chef staf maj Bourgon kpl aalm Etoc l^<3 r Bat kap Day 2e Bat maj Bouvier 1e Cie Thibauit 2e Cie 3e Cie Dignimont 5e Cie Yvon 6e Cie 7e Cie Nau Simon 3 Bat kap Veillon S per bat ca 700 man per cie ca 200 man 9e Cie 10e Cie 11e Cie Le Goff Pétion Bize idem IS P Ei 1e pel 2epel 3C pel 4epel per cie 4 peis per pel ca 50 man Het regiment kreeg onder andere de volgende eenheden onder bevel. -een afdeling artillerie 75 mm van 307t' Régiment d'Atrillerie -68e Groupement de Reconnaissance de Division d'Infanterie, zonder het eskadron te paard, -twee geniecompagnieen -twee ondersteuningseenheden zware mitrailleurs en luchtdoelkanonnen. b. 1. Organigram 271e. 3

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 5