4 (f leerlingen het meest helder voor de geest staat zijn de zanglessen die hij steevast op de viool begeleidde en zijn onnavolgbare vertelkunst. Zo was hij op het jaarlijkse kerstfeest van de zondagsschool altijd de verteller van het kerstverhaal. Er werd door iedereen ademloos geluisterd. De zuinigheid van Daniël Adrianus was spreekwoordelijk. Hij liet bijvoorbeeld om een wedstrijdje te spelen alle kinderen in de klas een ui meebrengen. Het ging er dan om wie de grootste ui bij zich had, die had een prijsje verdiend. Nadat de uien met elkaar vergeleken waren, zamelde hij ze in. Ze werden in huize Poldermans met smaak geconsumeerd, het prijsje kwam voor rekening van de school. te kunnen verlaten en voor het woongenot niet meer afhankelijk te zijn van de grillen van het gemeentebestuur. In de naam van het nieuwe huis - 'De Garve' (korenschooP - bracht hij zijn verbondenheid met het boerenland tot uitdrukking.13' Vergadering van de onderwijzers vereniging Op vrijdag 19 juli 1918 hield de Vereeni- ging van onderwijzers in Zuid- en Noord- Beveland' in de Prins van Oranje te Goes haar 81ste jaarvergadering. In afwijking van andere jaren was het uitsluitend een Het was aan zijn schrale gestalte en zijn grote adamsap pel te danken dat hij - minder vleiend dan het eerder genoemde Daan viool' - in het dorp de bijnaam 'Stok vis' kreeg.17' Zijn niet geringe sxtra inkomsten en zijn sobere leefwijze stelden hem ruim schoots in staat om in 1929 even buiten de bebouwde kom, aan de weg naar Ovezande sen eigen woning te aten bouwen. Het was een degelijk en •iant huis waarvoor ontwerp, bestek en tekeningen gemaakt werden door Gerrar- dus Poldermans, bouw kundige te Zierikzee. Dit was een oudere broer van hem. Het zal een verademing zijn geweest om de in slechte staat verke rende schoolwoning ■fi t f f a /1&77T- <?~zr77-Z&T-?- f' Cx' a jXvo-dze„ Vix-ex, Ze.^ ïte. zè xd xf -&< Jdc&iZ'a. Zshp&rz xdtZZxzZn?-/ (Xe? XédX*.2, JO xnxze. Xe <2- Xzcxd - *Xcxd(rtxzc?U o/ A xtxxxx'-z&zt xAd/cdcx j /rAxz-x&^Acj^e. <jtf^c&dcxZce^z- - ij eeXf tx-z^xt (xzevxe-i^Xxx-d- (deoz XxZtxAaxz J XCX Aidxz. zxzz. x(Zz <Ax Zx-od. dx>L sdZe 'ZX6UT2. (g/ZJZ !:''W V, i 1 'XXI XicAxzxZ y./.'?s2_ /fc&xzxfi X'z-l. .cl dcxxx-,2. éAx AA x. /A'ie. tv>'C zr-ztxz- c1 y.:z ~'e^y v c ztx -cXx*-" o^texz. 'Zs-znZx-Z XLCZAXAXZ A>-e - - 4-zr-zr7?'u>n. o/€>2 tJ-zrzsc?^ c4z- 4e^z. (444 s - Zz '-fey/C-'/ce^z /C&€44zjzs" 4ayP 44<z c><^, YZ-é&L <4rzs 44-# 4, i, f, ci. c&?i//Cy j %iyy4- -e^y-z cyz- Ztc-cy'cyy-ek? C4r Afb. 10. De eerste pagina van het manuscript van het verhaal 'Mientje' in het handschrift van meester Poldermans. Het is moge lijk zijn eerste verhaal, geschreven in september 1920. (Zeeuws Archief, toegangsnr. 274.1, inv. nr. 61.) 49

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 51