et volk op aangrijpende wijze in woorden ist te leggen. Vaak droeg hij, tijdens zijn ezonde jaren, zijn eigen werk voor op utslezingen en bij andere verenigingen, i en buiten Zeeland. Waar hij kwam was ij een graag geziene gast. Veel van zijn erhalen zagen in de Middelburgse Cou- int en in verschillende andere bladen 1 et licht. Een aantal verhalen verscheen ebundeld, in 1924 in 'Zuud-Bevelandsch 1 ef en leed', in 1934 in 'Langs dieken en egen'. Geen enkele andere Zeeuwse dia- ctschrijver gedurende de periode voor de weede Wereldoorlog kon hem in popula ted en in kwalitatief opzicht evenaren, i log in 1990 nam zijn dochter - zijn meest •ouwe bewonderaar - het initiatief om een ijftal nooit eerder gepubliceerde verhalen i boekvorm uit te geven.251 eel succes had hij met een serie brieven in e Middelburgse Courant, die verschenen nder het pseudoniem Jan de Smid van oeldurp. P. J. Meertens, oprichter en direc teur van het Nederlands dialectbureau te Amsterdam, schreef in 1939 in zijn 'In ïemoriam': 'Ook door zijn brieven van Jan e Smid van Poeldurp in de Middelburg- sche Courant bewees hij de beste Zeeuwse dialectschrijver van zijn tijd te zijn.'261 Hij schreef nog een aantal Zeeuwse liedjes en in 1927 de cantate 'Zeeuwsche Klanken en Kleuren', op muziek gezet door zijn oude leermeester Arnoldus Lijsen. Het toen zeer bekende 'Zuid-Bevelandsch a-capellakoor' uit Goes heeft met de uitvoering hiervan veel succes gehad. Omstreeks 1929 was hij een belangrijke leverancier van materiaal voor het ont staan van het latere Woordenboek der Zeeuwse dialecten.27' In de jaren daarna bekoelde de relatie met de Zeeuwse vereni ging voor dialectonderzoek. Op 16 maart 1936 zegde hij met een korte mededeling zijn lidmaatschap op.281 Het is opmerkelijk dat hij geen bestuurslid van de dialecten- vereniging is geweest. Het lijkt waarschijn lijk dat zijn moeilijke karakter, dat in die periode versterkt werd door chronische gezondheidsklachten, hierin een rol heeft gespeeld. Voor de uitgeverij Gebr. Kluitman te Alk maar schreef hij een aantal jongensboeken: De strandjutter; De avonturen van Jan Kodde; De katuil, een historisch verhaal uit ifb. 13. Straatnaambord te 's-Gravenpolder. (Foto Jacqueline Lepoeter, 2008.) 53

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 55