leiligen in een lijstje ory Kicken, Stichting Middeleeuwse Religieuze en Profane Insignes eenderde afkomstig uit Nieuwlande (646), een groot aantal uit Reimerswaal (95) en Valkenisse (67), maar ook zijn er diverse in Tolsende, Oud-Hontenisse, Coudorpe, Oud- Rilland en Oud-Bath gevonden. De rijkdom aan voorstellingen op de speldjes is over weldigend, de thematiek onuitputtelijk. Het gaat van puur devotioneel tot extreem erotisch/seksueel: Maria, Christus, heiligen en martelaren van Adrianus tot Wilgefortis - via koningen, ridders, muzikanten, mole naars en minnaars, wapens, liefdestekens, gebruiksvoorwerpen en dieren, zelfstandig opererende fallussen en vulva's - tot intri gerende persiflages op de pelgrimage zoals de als pelgrim verklede vulva.... Elk gekozen thema kan gemakkelijk wor- ij binnenkomst op de tentoonstelling Blinken en verzinken', in het Historisch /luseum De Bevelanden te Goes, wordt de jezoeker direct verrast door een strand bij b, met een losgespoelde bodem die resten an bewoning laat zien. Zand en water, ndrukwekkend en zó levensecht weerge- even datje terugdeinst: natte voeten! Pas iaarna zie je de tentoongestelde objecten, oals de tafelvitrine met het 'kleine vondst- materiaal'. Daarin liggen ze keurig bij lkaar, klein en donker, het blinkende van aeleer kwijtgeraakt: een twintigtal laat middeleeuwse insignes. De diversiteit aan oorstellingen op deze draagspeldjes blijkt al uit dit kleine groepje: Heilig èn Profaan, Servatius naast een wandelend fallusje. De laatste tientallen jaren zijn nergens ioveel laatmiddeleeuwse insignes uit de odem tevoorschijn gekomen als juist in iet gebied van de verdronken dorpen van iuid-Beveland. Ter vergelijking: in de publicaties Heilig en Profaan 1 en Hei ig en Profaan 2 zijn meer dan 2200 nsignes gepubliceerd. Hiervan is bijna Afb. 1. Maria, Christus, tunica getoond door ngelen. Aken. Vindplaats Nieuwlande, 50x65 mm, lood-tin, bevestigingsoogje, 1350-1400. Jollectie Van Beuningen, Cothen, inv.nr. 1181 Heilig en Profaan (HP) 1, afb. 0422). Afb. 2. Maria met Kind, tunica getoond door priesters, Vera Icon. Aken (spiegelinsigne). Vindplaats Nieuwlande, 105x62 mm, lood- tin, bevestigingsoogjes, 1400-1450. Collectie Van Beuningen, Cothen, inv.nr. 1260. 57

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 59