Afb. 2. Franse infanterie trekt door Oostburg op 12 mei 1940 in de richting van Breskens. (Gemeentearchief Goes, fotoalbum J. Vissers.) landing vanuit Tholen bracht hem tot dit besluit. Hiermee zou de opdracht om een verdediging ten westen van het Kanaal door Zuid-Beveland in te richten genegeerd zijn.6' In de loop van de 11 mei bereikten de bataljons van het 271e Regiment Infanterie Zeeuws-Vlaanderen en bezetten de oever van de Schelde. De opdracht om de toe gangswegen naar Antwerpen te beveiligen was hiermee volbracht. In Noord-Brabant arriveerden op 11 mei om 03.20 uur de eerste eenheden van de le Division Légère Mécanique in Tilburg.71 Kort daarna werden deze gevolgd door de eerste eenheden van de voorhoede. De Fransen dachtten achter de Peeldivisie en zijn drie reservedivisies een verdedigings lijn op te bouwen, die zuidwaarts aansloot op die van de Belgen.61 Op 6 april had gene raal Winkelman echter opdracht gegeven de drie reservedivisies naar de Vesting Hol land te verplaatsen, om daar zwakke plek ken op te vullen. In de nacht na de Duitse aanval moesten zij zich naar de Vesting begeven. Hiermee verviel voor de Peeldi visie het 'stand houden tot de laatste man' en mocht het, zo nodig, zich vertragend terugtrekken.9' Slechts enkele officieren werden van deze wijzigingen op de hoogte gesteld. Op 16 april werd de Franse opper bevelhebber, generaal Gamelin, schriftelijk hierover geïnformeerd. De Franse onder commandanten die naar Noord-Brabant trokken bleken hiervan niet op de hoogte te zijn. Zij waren dan ook zeer verrast toen zij geen krachtige Nederlandse verdediging in Noord-Brabant aantroffen.10' In de vroege morgen van 10 mei werd bij Gennep de brug over de Maas door Duitse soldaten in Nederlandse uniformen ver overd. Een Duitse pantsertrein met een infanteriebataljon kon daardoor naar het Westen rijden. Net achter de verdedigings lijn van de Peeldivisie liep de trein bij Mill op een mijn en ontspoorde. Het bataljon steeg uit en viel de Nederlandse flank aan. 4

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 6