ïfb. 7a en b. Omlijsting met Maria met Kind. Vindplaats Nieuwlande, 33x33 mm, lood-tin, naald en bevestigingslip- 'es, 1450-1500. Collectie Van Beuningen, Cothen, inv.nr. 1376 (HP1, afb. 0497). rijde zit, goed te zien is. n de beide boeken Heilig en Profaan zijn alloze Maria-insignes opgenomen onder le noemer algemene devotie en/of van een nog) onbekende herkomst: Maria met het Kind, met Leliescepter, gekroond, staand of zittend op de troon en al dan niet binnen aen omlijsting. Een aantal van hen is onge- wijfeld ook niet voor een bepaalde Maria verering gemaakt, maar was bedoeld voor een meer algemene Maria-devotie. Hetzelfde geldt voor de vele Christus-insig nes die niet verwijzen naar een specifieke herkomst, zoals een aantal van de insignes met de Calvarie-groep of de Crucifix. Een ook in Nieuwlande gevonden rond rangertje, waarbinnen vier bevestigingslip- es een los plaatje vastklemmen met de Calvarie-scène, valt onder deze groep alge mene devotionele Christus-insignes (afb. 8), evenals de rechthoekige omlijsting waar- vinnen een los plaatje zit met een Crucifix afb. 9). Bijzonder is dat bij deze omlijsting zowel aan de voor- als de keerzijde het glasplaatje nog aanwezig is. Het daardoor vertroebelde beeld van de kruisigingsscene geeft iets mysterieus aan het hangertje. Een vergelijkbare vondst uit Nieuwlande geeft wel een heldere voorstelling: binnen deze omlijsting is duidelijk een Calvarie- scène te zien (een klein stukje helder glas is bewaard gebleven). De gekruisigde Christus wordt, net als op het ronde hangertje, geflankeerd door de treurende Maria en Johannes. Dit rechthoekige hangertje is misschien ooit een privé-altaartje geweest, voor persoonlijke devotie. Nu is het in het museum in Goes een pronkstukje in de vitrine (afb. 10). Het laatmiddeleeuwse insigne, in al zijn diversiteit, is van grote cultuurhistorische betekenis; het geeft ons een unieke kijk op een deel van de laatmiddeleeuwse beeld cultuur. Daarnaast is er een praktisch en materieel aspect dat serieus genomen moet worden: het belang van het veiligstellen van dit uiterst kwetsbare materiaal voor de toekomst, door een nauwkeurige registratie en docu mentatie. Informatie kan om verschillende Afb. 8. Omlijsting met Calvarie. Vindplaats Nieuwlande, 29x22 mm, lood-tin, hangoogje en bevestigingslipjes, 1400-1450. Collectie Van Beuningen, Cothen, inv.nr. 1591 (HP1, afb. 0086). 61

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 63