3e NS-stations op Zuid-Beveland Tank de Klerk Afb. 1. Spoorwegovergang bij Kloetinge, door M. Schippers. Alle afbeeldingen: Collectie Gemeentearchief Goes.) in 1868 de spoorlijn tussen Bergen op Zoom en Goes gereedkwam waren het beide erg kleine dorpjes. Rilland telde een rijtje hui zen aan de Hoofdweg en enkele woningen aan de Achterweg. Verder woonden er in de polders boeren en arbeiders in verspreid staande boerderijen en huisjes. Aanvanke lijk werden Rilland en Bath dan ook niet als halteplaats gezien. Dit veranderde in 1872 toen de spoorlijn was doorgetrokken tot Vlissingen. Aan de lijn bouwde men een laag stationsgebouw. De activiteiten rond de halte trokken wat werkgelegenheid aan en er werden wat huizen direct bij de halte gebouwd. Dit groeide uit tot het gehucht Stationsbuurt. Het lage station brandde in 1945 geheel af. Het duurde tot 1952 voordat een nieuw stationnetje in gebruik kon worden genomen. Dit bestond uit een ds je met de trein vanuit Bergen op Zoom laar Zeeland rijdt geeft de eerste aanblik an de (ingedijkte) schorren van de Ooster- chelde aan elke Zeeuw het gevoel thuis te comen. De spoorlijn daalt af van de Bra- iantse Wal en loopt door polders op Zuid- leveland en Walcheren. Met veel geruis worden de diverse coupures genomen. Te leginnen met Rilland liggen er op Zuid- leveland een vijftal stations. Hieronder olgen wij de stopplaatsen van oost naar west, en verdiepen ons in de historie ervan, laarvoor maken we gebruik van het boek ■Spoortocht langs oude en nieuwe NS-stati- •ns, door M. Vermoolen, Den Helder 1987. lilland-Bath lp het smalste deel van Zuid-Beveland lig- ;en de twee dorpen Rilland en Bath. Toen 63

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 65