Afb. 2. Station Krabbendijke. kantoor en een wachtvertrek; de rest was woning. Het sta tion viel onder het Krabben- dijkse station. Het aanbod van goederen aan het station werd geleidelijk aan steeds minder, zodat de loslijn werd opgeheven. Waar vroeger het vee gereed stond om geladen te worden, staat nu een fiet senstalling. Afb. 3. Station Kruiningen - Yerseke. het spoor, omdat dat zondagswerk in kon houden. Later nam het personenvervoer sterk toe. Scholieren voor Goes en Bergen op Zoom, en tevens forensen, maakten en maken veel gebruik van de trein. In de twintiger en dertiger jaren koppelde men vaak een speciale 'scholierenwagon' aan de trein om over voldoende zitplaatsen te kun nen beschikken. Op dinsdag (weekmarkt in Goes) en donderdag (idem in Bergen op Zoom) zat de trein een stuk voller dan op andere dagen. Kruiningen-Yerseke Het was geen eenvoudige opdracht voor de ingenieurs van het spoor om een plaats te bepalen voor een station bij Kruiningen en het naburige Yerseke. De plaats waar het station in 1868 uiteindelijk kwam te staan, ongeveer halverwege beide dorpen, was een compromis. Aanvankelijk wilde men het station dichter bij Kruiningen bouwen, maar volgens de overle vering zouden één of meer boeren hebben geweigerd om de hiervoor benodigde grond te verkopen. Station Kruiningen (-Yerseke werd pas in 1892 op het plaatsnaambord toegevoegd) kreeg een standaard stationsgebouw, bestaande uit een kantoor, vestibule, wachtruimte en dienstwoning. Op korte afstand bouwde men in 1885 aan het Krabbendijke Het dorp Krabbendijke kreeg meteen met de aanleg van de spoorlijn een stationsgebouw. Dit uit 1868 daterend gebouw bestaat uit een hoog gedeelte waarin op de begane grond het kantoor, vestibule en de wachtruimte waren te vinden. Op de verdieping was een dienstwoning. In 1918 werd het gebouw sterk vergroot met een zijgevel die drie ramen breed werd. Deze uitbreiding had te maken met de toegenomen economische activiteiten in Krabbendijke, onder meer door de veiling en de conservenfabriek van Weststrate. De eerste decennia na de aanleg van het spoor was er nog maar weinig personenvervoer. De meeste arbei dersgezinnen konden zich de treinkaartjes niet permitteren. Bovendien was een deel van de behoudende bevolking van Krab bendijke huiverig voor de trein, omdat deze ook op zondag reed. Vanuit deze bevol kingsgroep werd geen werk gezocht aan 64

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 66