Van GOES naar ROOSENDAAL. 1 2 3 4 rreinnommer. goed. I goed. go cd. goed. G. 5 9.30 1.40 5.55 Miezelinge 6.14 9.39 1.49 (i. 4 I Kruiningen 6.27 9.52 2. 2 6.17 1 Krabbendijke G.38 10. 3 2.13 6.28 i Rilland 6.45 10.10 2.20 6.35 Woensdvccht 10.26 2.35 6.51 i Bergen op Zoom 7.15 10.42 2.50 7. 7 Wouw V 7-25 10.54 3— 7.19 7.35 11. 5 3.10 7.30 Roosendaal V. 7.50 11 3 °5 8.25 Antwerpen A. 9— 4.35 9.3o 10. 8 2. 5.49 10.57 Roosendaal. V. 8.55 11.35 4.50 7.40 Breda A. 9.35 12.15 5.30 8.20 Tilburg 11.29 3.50 8.58 Boxtel 11.55 1.19 9.46 Eindhoven 12.30 4.53 10.20 8.50 11.35 I 4.14 8.25 Moerdijk A. 9.40 12.25 5.40 9— Rotterdam 11.55 2.40 Amsterdam 2 5 5.45 10— 's Gravenhage 3.55 9.20 BrusselV. 6— 9.20 2.40 AntwerpenI 7.35 10.20 3.37 6.20 Roosendaal 8.30 11.15 4.32 7.25 EindhovenV. 5. 10.44 3.22 Boxtel 5.29 11.11 6.13 11.33 4.23 7. 5 10.20 2.30 6.44 I RoosendaalA.j 7.45 11— 3.10 7.10 Van ROOSENDAAL naar GOES. Amstcrd 's Griivenliagc, Rotterdam Moerdijk Roosendaal. 0.10 6.50 0.10 0.50 10.38 11.10 9.20 1 11. 5 j 12.15 2.48 3.19 2.35 4. 1 5.15 7.48 8.20 Trein nommcr 1 goed. 2 goed. 3 j A goed. gogd. RoosendaalV. 8.45 11.45 4.40 8.30 Womv 8.55 11.55 4.50 8.40 Bergen op Zoom 9.10 12.11 5. 6 8.56 Wocnsdrecht 9.20 12.22 5.17 9. 7 Rilland 9.35 12.38 5.33 9.23 Krabbendijke 9.12 12.45 5.40 9.30 Kruiningen 9.53 12.56 5.51 9.41 10. 8 1.10 6. 5 9.55 10.20 1.20 6.15 10. 5 Afb. 6. Dienstregeling uit de Spoorwegkaart van Roosendaal naar Vlissingen circa 1872. Afb. 7. Station Kapelle, door M. Schippers. Kanaal door Zuid-Beveland het Station Vlake, dat zou blijven functioneren tot 1933. In 1890 werd er een lage aanbouw aan het station Kruiningen toegevoegd, waarin ooit een restaurant was gevestigd. De aanbouw vergrootte men in 1902. De kap van het middendeel werd in 1920 verhoogd. Kleine aanpassingen vonden in 1933 plaats. Zo werd er waterleiding en riolering aange legd. Het eerste perron werd op de zoge naamde 'haltehoogte' gebracht en verlengd, een tweede perron werd aangelegd, en evenals het eerste met tegels bestraat. Dit had te maken met het buiten dienst stellen van het station Vlake. Vanaf dat jaar werd het station Kruiningen-Yerseke steeds drukker. De Watersnoodramp veroorzaakte een onderbreking in het treinverkeer tussen Krabbendijke en Kruiningen van februari tot september. De vestibule werd in 1953 aan de moderne tijd aangepast. Vroeger deed de lokettist zijn kantoordeur tjes open en kon men een kaartje kopen. Na de verbouwing kon het publiek het 66

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 68