renloods bij. De naam van het naburige nieuwe dorp en ook die van het station werd in 1930 gewijzigd in Lewedorp. Al in 1938 verdwenen station 's-Heer Arends- kerke (Eindewege) en Lewedorp uit de dienstregeling. Met de bevrijding hebben ze nog gefunctioneerd tussen 7 januari 1945 en 16 september 1946. Omstreeks 1963 brak men het station te Eindewege af. Ook in Lewedorp is het gebouw verdwenen. Afb. 12. Station Borssele. het westen lag een tweede station binnen de gemeentegrens. Dit was het station Noord-Kraaijert, gelegen in de gelijkna mige polder. Vanaf 1877 stopten hier de treinen. Men vond hier twee perrons met een houten abri. In 1903 werd er een groter gebouw neergezet. De houten abri werd later herbouwd in Rilland-Bath. Rond 1916 promoveerde Noord-Kraaiert tot echte halteplaats. In 1921 kwam er een goede 70

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 72