- ^S~/y «- **«vv REPERT. ML /<363 A M /SJ/./ AFDECLING/ yS£ 'hc. vyl^c-y - - Z*cL-r_&-sz_ hfj. DE COMMISSARIS DES KONINGS IN DE PROVINCIE ZEELAND, gelet op art. 191laatste lid der gemeentewet <2^-* den burgemeester van geboord er-^SZ-efy-^e^ cr. heeft goedgevonden, te benoemen tot tr b w «t c ft f c V in de getneenlex'z.-- en hemtot bewijs daarvan dit stuk doen uitreiken. Gegeven te Middelburg den Zegel f'g éy? Leges- Registratie - 3 J/ ff} I9e COMMISSABlSS PES KONINGS de Provincie Zeeland, M f -n De Griffier der Staten van Zeeland verklaartdat de j aarlij kseke inkomsten der i?i dit stuk vermelde betrekking eene som bedragen. Middelburg den F' r:_M ïsóiS Deze veldwachter is door mij beëedigd. den 1S5 De Kantonregter Geregistreerd te Middelburg den achttien honderd deel folio vak houdende een blad en renvooijen. Ontvangen voor regt bedragende met de opcenten De Ontvanger Afb. 2. Akte van benoeming van Jacobus Frangois. Hij was vanaf 1855 veldwachter van Kruiningen en Schore. Gemeentearchief Reimerswaal.) 72

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 74