VERKLARING (Model A) 1 t - "beroep De ondergeteeken.de*--betrekking v geboren den -£-T t f» c j.. -• 6 wonende te verklaart, dat naar zijn (te») beste weten noch hijzelf (b«mï*), noch zijn echtgenoot (e) (verloof deJ+)noch een -sipcr (ter») (hunner beiden)* ouders of grootouders ooit heeft behoord tot de Joodsche geloofsge meenschap. Den (Be^ ondergeteekende is bekend, dat hij (-sij) zich m geval staande verklaring niet juist blijkt te zijn aan onmiddellijk ontslag blootstelt. y L tV'U.-d-V ik -td- J O iO- c^'f194-0. (handteekening Doorschrappen in geval de ambtenA niet gehuwd of ve oo d Afb. 5. De veldwachters moesten, net als alle andere ambtenaren in 1940, op last van de Duitse bezetter een verklaring van niet-Joodse afkomst (de zogenaamde Ariërverklaring) ondertekenen. Hier de verklaring van veldwachter J. Christiaanse uit Kapelle. (Gemeentearchief Kapelle.) 77

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 79