zou gaan. Meer dan eens vlogen 's nachts Duitse vliegtuigen over op weg naar Enge land. Maar voor de rest was het rustig. 271e Régiment d'Infanterie verplaatst zich naar Nederland Op 10 mei om 06.00 uur nam een groep officieren afscheid van hun regimentscom mandant op het station van Bergues. Hij moest zich in Parijs melden en vervolgens naar zijn standplaats in Noord-Afrika door reizen.151 Hij had de vorige dag amper de tijd gehad om aan zijn opvolger, majoor Périer, de belangrijkste instructies en opdrachten door te geven. Gelukkig kon Périer rekenen op zijn chef-staf majoor Bourgon, die veertien dagen eerder gear riveerd was. Een uur later waren de officie ren terug en ging men over tot de orde van de dag. Terwijl de auto's en motoren van de verkenningsafdeling voor een oefening de poort uitreden rinkelde de telefoon bij de staf. Het bericht was kort:Alert no.3 - D: 12 heures. Alarm' (Alarmbericht nr. 3 - vertrek 12 uur) en dit keer verschilde het van berichten in april. Nu waren Duitse troepen echt in Nederland en België bin nengevallen. Direct werden voorbereidin gen getroffen voor de verplaatsing naar Nederland. In de late middag vertrok het gemotori seerde deel van het regiment als voorhoede. Via Oostende bereikte het op 11 mei om 02.30 uur de Zeeuws-Vlaamse grens bij Boekhoute. Belgische trams, die 's zomers toeristen naar de stranden brachten, vervoerden een ander deel van het regi ment. De rijtuigen waren afgeladen en per bataljon konden slechts tien mitrailleurs en tien paarden worden meegevoerd. Bij aankomst in Zeeuws-Vlaanderen werd de oever van de Westerschelde bezet. Het le Bataljon installeerde zich in Terneuzen en Walsoorden. De 68e Groupement de Recon naissance de Division d'Infanterie en het Afb. 3. Franse soldaten aan boord van een gevorderde Franse veerboot voor Vlissingen, blij kens de reddingsboei afkomstig uit Dieppe, 10/11 mei 1940. Vermoedelijk betreft het soldaten van het 224e RI onder generaal Durand. 6

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 8