eus werd genomen. Enige grond van waar heid moet zijn klaagbrief wel hebben bevat. Hansweert was tenslotte geen gemakke lijke gemeente, dat was ook de burgemees ter wel duidelijk. Zo kreeg veldwachter Janse in 1926 van zijn burgemeester te horen:Veldwachter Janse, je bent hier te Hansweert op geen gemakkelijke post geplaatst. Hansweert biedt voor een veld wachter eigenaardige moeilijkheden, welk elders op het platteland niet voorkomen. Er is te Hansweert slechts een kleine kern van vaste ingezetenen in vergelijking met de vlottende bevolking, welke Hansweert slechts als een doorgangspost beschouwt. De industrie met het moderne vakvereenigings- leven heeft te Hansweert toestanden doen ontstaan, waar men in andere dorpen van Zuid-Beveland zich zelfs geen denkbeeld van kan vormen, de drukke scheepvaart doet Hansweert soms lijken op een soort voorhaven van Antwerpen.'25) Hansweert was echter, zo blijkt uit de woorden van de burgemeester, een uit zonderlijke gemeente op Zuid-Beveland. Hetzelfde gold voor pastoor Bitter: een uitzonderlijke man, wiens klacht over het 'geringe blauw op straat' in onze tijd niet zou misstaan. Noten: 1. Provinciale Zeeuwse Courant 24-9-2007. 2. Albert L. Kort, 'Veldwachters in Yerseke' in: de Spuije Tijdschrift van de Heemkundige Kring De Bevelanden en de Vereniging Vrienden van het Historisch Museum De Bevelanden 70 (voorjaar 2007), 21-32 en 'De veldwachter en de handhaving van de openbare orde op Noord-Beveland', in: de Spuije Tijdschrift van de Heemkundige Kring De Bevelanden en de Vereniging Vrienden van het Historisch Museum De Bevelanden 62 (zomer 2004), 22-29. 3. Provinciaal Blad van Zeeland (PB) No. 85, 26-6-1829, Reglement op de inrigting der veldwach ters, in de provincie Zeeland. 4. Zeeuws Archief Middelburg (ZAM), Archief Provinciaal Bestuur (APB) 1813-1850, inv.nr. 919, brief districts commissaris aan Gouverneur 11-2-1847. 5. ZAM, APB 1851-1910, inv.nr. 86, brief burgemeester aan Commissaris Koning 5-4-1852. 6. ZAM, APB 1813-1850, inv.nr. 833, brief veldwachter 12-5-1843. 7. GA Hulst, Archief gemeente Boschkapelle, inv.nr. 735, brief 12-2-1841. 8. ZAM, APB 1851-1910, inv.nr. 2186, brief 18-12-1877. 9. ZAM, APB 1851-1910, inv.nr. 2695, brief 14-5-1887. 10. GA Kapelle, Archief gemeente Wemeldinge, inv.nr. 248, brief 28-1-1870. 11. ZAM, APB 1851-1910, inv.nr. 3288. 12. GA Kapelle, Archief gemeente Kapelle, inv.nr. 242, brieven burgemeester 28-12-1896 en 23-1-1897. 13. ZAM, APB 1851-1910, inv.nr. 436, brief 14-6-1855. 14. GA Goes, Archief gemeente Kloetinge, inv.nr. 71, brief 18-4-1846 en ZAM, APB 1813-1850, inv.nr. 5163, brief 22-2-1843. 15. ZAM, APB 1851-1910, inv.nrs. 183 (brief 26-3-1852) en 187 (brieven 7-2-1853, 28-3-1853 en 13-4-1853). 16. ZAM, APB 1851-1910, inv.nr. 2972, volgnr. 942. 17. GA Kapelle, Archief gemeente Kapelle, inv.nr. 29, brief 12-11-1850 en ZAM, APB 1851-1910, inv.nr. 5, brief 28-2-1851. 18. ZAM, APB, brieven GS 29-12-1874, 4-2-1882 en 2-11-1918. 19. GA Reimerswaal, Archief gemeente Krabbendijke, inv. nr. 139, brieven 28-10-1868 en 4-1-1869. 20. GA Reimerswaal, Archief gemeente Kruiningen, inv.nr. 6, raadsnotulen 3-10-1872. 21. GA Reimerswaal, Archief gemeente Kruiningen, inv.nr. 7, raadsnotulen 2-2-1884, 3-1-1887 en 26-1-1887. 22. In Hansweert werd in 1920 een brigade marechaussee geplaatst. Zie: W.D. Dijkman, De Koninklijke Mare chaussee in Zeeland (Buren 2001), p. 27. 23. GA Kapelle, Archief gemeente Kapelle, inv.nr. 280, brief 28-5-1924. GA Borsele, Archief gemeente 's Gra venpolder, inv.nr. 99. 24. GA Reimerswaal, Archief gemeente Kruiningen, inv.nr. 255, brief 15-5-1924. 25. GA Reimerswaal, Archief gemeente Kruiningen, inv.nr. 259, toespraak ongedateerd 1926. 83

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 85