Van der Spoel, een schilder op Zuid-Beveland Ad Beenhakker gen man in een slobberig bruin pak, een vaal hoedje op en met een onafscheidelijke kromme pijp. Elke schooldag kwam hij op de fiets uit de Groe onder Kloetinge, waar hij in 1937 het hoefje van wijlen Adriaan Allemekinders betrokken had. Het oude boerderijtje aan de 's-Gravenpolderseweg tegenover de Maartensweg, dat nu bewoond wordt door de familie Buijsrogge. Daar woonde hij met zijn vrouw, de pottenbakster Nel Hout man, die daar ook haar werkplaats had, en hun beide kinderen Siebrecht en Laurens. Van der Spoel was een inspi rerende leraar, zeer modem van opvatting in zijn tijd. Hij leerde zijn leerlingen niet alleen naar de natuur te tekenen, maar gaf ook fantasieopdrachten. Een deel van de lestijd werd aan kunstgeschiedenis besteed. Hij kon dan getuigen van zijn geestdrift voor Japanse houtsneden en Afrikaanse sculptuur, maar vooral ook voor de moderne kunst: Van Gogh en Cézanne, Picasso en Braque. Ook verder zette hij zich in voor de school: hij maakte de decors en affiches voor de toneelclub en trad op als grimeur. De kunstenaar Van dei- Spoel werd door de Zeeuwen nauwelijks opgemerkt. Hij bemoeide zich niet met het Zeeuwse kunstleven, dat zich hoofdzakelijk in Middelburg en Veere afspeelde. Op Zuid- Beveland was hij een een ling. Wel wisten de mensen te vertellen dat zijn huis aan de 's-Gravenpolderseweg vol met schilderijen van 'nakende wuve' zou hangen. Eén van De oudere generaties van de oud-leerlin gen van het Goese Lyceum zullen zich Van der Spoel nog goed kunnen herinneren. In 1931 werd hij tekenleraar aan de toenma lige Rijks-HBS aan de kade in Goes, later het Goese Lyceum; hij is daar gebleven tot 1959. Vele generaties leerlingen hebben dus les van hem gehad. Hij was een markante figuur op school: een goedmoedige, wat gebo- Afb. 1. Gezicht op de Willem Zelleweg te Goes, met de toren van Kloetinge, ca. 1936. Gouache 60 x 40 cm. (Collectie Provincie Noord-Holland.) 85

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 87