Smi 1/ .\11, V M ;i M é^|§Be de weinigen die bij hem aan huis kwam was zijn leerling Hans Warren, zelf ook een verdienstelijk tekenaar, die in 1957 een artikel over hem publiceerde in het Zeeuws Tijdschrift. Slechts één keer heeft hij in het Zeeuwse kunstleven van zich doen spreken. Dat was in 1954, toen hij in Vlissingen een tentoonstelling organiseerde van de Franse tekenaar Constantin Guys (1802-1890), die daar als zoon van een douaneambtenaar was geboren. Het succes van deze tentoon stelling zal hem deugd hebben gedaan, want met Guys voelde hij zich verwant; dat was een tekenaar naar zijn hart. Van der Spoel had een teruggetrokken karakter. In dit artikel heb ik zijn voornaam nog geen enkele keer genoemd, en dat is niet zonder reden: hij gebruikte als kunste naar zijn voornaam nooit. Hij ondertekende met 'V.d. Spoel' en in publicaties werden slechts zijn initialen H.M. vermeld. Dat gaf VI Afb. 2. H.M. van der Spoel. aanleiding tot misverstanden, want door schrijvers die graag voornamen gebruikten werd hij geregeld Henk of Hans genoemd. Dat was fout; zijn roepnaam was Hens, afge leid van Hendrik. Landelijk bekend Uit het voorafgaande zou men de indruk kunnen krijgen dat Van der Spoel een wei nig bekende kunstenaar was, maar dat is beslist onjuist. Hij behoorde tot de bekend ste Nederlandse schilders van de generatie na de Tweede Wereldoorlog. Reeds in 1938 had hij zijn eerste eenmanstentoonstelling in Amsterdam, bij de bekende kunsthandel Van Lier, aan wie momenteel een aparte afdeling is gewijd in het Museum De Fun datie in Zwolle. Na de oorlog nam hij - als enige Zeeuwse schilder - geregeld deel aan de prestigieuze Contour-tentoonstellingen in Delft (1951-1967), waar de top van de Nederlandse schilder- en beeldhouwkunst te zien was. In 1959 werd hij benoemd tot leraar aan de Rijksopleiding voor tekenleraren te Amster dam, de latere Rietveldacademie, een positie waar hij zeer op zijn plaats was. Hij kreeg toen ook de beschikking over één van de befaamde atelierwoningen aan de Zomer dijkstraat in Amsterdam, het enige complex in Nederland dat speciaal voor kunstenaars was gebouwd. Hier werd de tekenares Ro Mogendorff zijn buurvrouw en goede vrien din. Ook de beeldhouwers Piet Esser en Henri Wezelaar behoorden tot zijn vrien denkring. Hij bleef geregeld exposeren, met Galerie De Krijtkring in Hoorn als vaste adres. Een hoogtepunt in zijn carrière was de deelname aan de toonaangevende Biën nale van Sao Paolo, in Brazilië, in 1967. Zijn laatste jaren waren moeilijk en eenzaam. Hij woonde toen, gescheiden van zijn vrouw, in Maartensdijk. Op 7 juli 1987 overleed hij in een verzorgingstehuis in Groenekan. Na zijn overlijden werd nog geregeld werk van hem geëxposeerd, onder andere in Gale rie Spiegeling in Amsterdam en in Galerie De Hoekweide in Wolphaartsdijk. In 2004 kreeg hij een grote overzichtstentoonstel ling in Museum Henriëtte Polak in Zutphen. Toen verscheen ook een prachtig boek over zijn leven en werk: 'De meesterlijke syn- 86

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 88