Mw these', met bijdragen van Feico Hoekstra, Bob van Rossum, Jan Teeuwisse en Gijsbert van der Wal. Het werk van Van der Spoel Wat waren de meest kenmerkende eigen schappen van het werk van Van der Spoel? Allereerst valt op, dat hij tijdens zijn leven Afb. 3. Het huis van de familie Van der Spoel aan de 's-Gra- venpolderseweg, 1938. Gewas sen tekening 14,5 x 21 cm. (Particuliere collectie.) vrijwel uitsluitend stillevens en vrouwenfiguren heeft geëxpo seerd. Dat hij ook nog andere onderwerpen heeft behandeld, zal straks blijken. In de tweede plaats schilderde hij bijna uit sluitend in gouache, meestal op papier, maar soms, door gebruik te maken van een ster ker bindmiddel, ook op paneel. Hij was in het gebruik van zijn materiaal trouwens weinig streng; in som mige werken is zelfs moeilijk uit te maken welke verven en bindmiddelen hij heeft gebruikt. De door hem toegepaste techniek leidde vanzelf tot een mat oppervlak en gedempte kleuren. Dat streefde hij ook na. Vooral het zwart valt op, en deze kleur bepaalt vaak Afb. 4. 'Ons erf', 1951. Penseel met inkt 17 x 22,5 cm. (Particuliere collectie.) 87

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 89