Van der Spoel als tekenaar Van der Spoel is zijn hele leven een enthou siaste tekenaar geweest. Overal en altijd tekende hij, ook op de vele reizen die hij met zijn vrouw naar Frankrijk, Zwitserland en Italië maakte. Hij tekende op elk beschik baar papiertje en met het materiaal dat hij toevallig voorhanden had: potlood, krijt of penseel. Daarbij valt het op dat ook het landschap zijn belangstelling had. Zijn land schappen zijn dikwijls spontane schetsen met het penseel, die zijn bewondering voor de Chinese tekenkunst verraden. Dat had hij gemeen met zijn buurvrouw Ro Mogen- dorff. Voor hem was het tekenen het begin van alle kunst: waarnemen en vastleggen. Dat bracht hij ook op zijn leerlingen over. 'Drie minuten kijken, twee seconden tekenen', zei hij dan. Zo tekende hij zelf ook, direct naar de natuur, en in een traditionele realis tische trant die je van zo 'n moderne kunste naar niet zou verwachten. Zijn talent voor snelle observatie blijkt vooral uit de kleine schetsen van een enkele figuur, van een paar mensen in gesprek of op een terrasje. Maar uit deze tekeningen blijkt ook Van der Spoels liefde voor Zeeland. Het Zeeuwse landschap was voor hem een voortdurende inspiratiebron, en dat begon al dicht bij huis: zijn eigen huis in De Groe, het erf, de huizen in de buurt, de molens van Kloetinge en 's-Gravenpolder. Op de fiets doorkruiste hij Zuid-Beveland; alles wat hem trof werd vastgelegd met pen of penseel. Daarbij ging het hem niet in de eerste plaats om de exacte herkenbaarheid van het motief, maar om de spontane indruk. Dijken met bomen rijen, boerderijen, bloeiende fruitbomen, dravende paarden, dat landschap boeide hem steeds opnieuw. Van der Spoel tekende het landschap niet alleen naar de natuur. Soms wordt het hele landschapsbeeld uit het hoofd nogmaals hernomen. De compositie is dan vrij, met een vertekening van perspectief en land- schapsopbouw die aan Duitse expressionis ten zoals Kirchner en Nolde doet denken. Dat geldt bijvoorbeeld voor het 'Gezicht op

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 91