Afb. 8. Stilleven, z.j. Hoogdruk-ets (proefdruk) 11 x 13,2 cm. (Particuliere collectie.) in de groeven achterblijft. Bij het afdrukken verschijnen de geëtste lijnen dan in zwart op het papier. Een hoogdrukets wordt echter bewerkt als een houtsnede. De plaat wordt behandeld met een inktrol, waarbij juist de groeven vrij van inkt blijven. De voorstel ling verschijnt dus als het ware in negatief: in wit op een zwarte achtergrond. De witte lijnen liggen in reliëf op het papier. Nadat in 1960 zijn etspers kapot ging, heeft Van der Spoel geen grafisch werk meer gemaakt. Van der Spoel en Zuid-Beveland Toen hij in 1957 naar Amsterdam vertrok, schreef Hans Warren: 'Het vertrek van Van der Spoel uit Zeeland zal een grondig verlies zijn, ook al beseffen slechts weinigen in de provincie dat'. Inderdaad bleef zijn vertrek onopgemerkt, zoals ook zijn verblijf in Zee land onopgemerkt was gebleven. De Zeeu wen hebben nooit geweten wat ze in huis hadden. Toch is het de moeite waard om na te gaan wat Van der Spoel en Zuid-Beveland voor elkaar hebben betekend. Een kunstenaar in Nederland die in de pro vincie werkte, hoefde niet eenzaam te zijn. In Groningen, Friesland, Limburg, en ook op Walcheren waren min of meer hechte kun stenaarsgemeenschappen werkzaam. Van der Spoel behoorde, door bewuste keuze, niet tot de Zeeuwse groep. In Kloetinge ging 91

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 93