Afb. 9. Gezicht op Goes vanuit het Goese Lyceum aan de Oostsingel (in spiegelbeeld), z.j. Ets 6,8 x 7,2 cm. (Particuliere o d. - collectie.) nee De Roos, Annie Jansen en rector Van der Pol, eigenzinnige maar ook inspirerende persoonlijkheden. Vele oud-leerlingen zullen zich nog in dankbaarheid herinneren wat deze mensen voor hun leven hebben bete kend. En wat betekende Zuid-Beveland voor Van der Spoel? In het werk waarmee hij bekend werd lijkt het nauwelijks een rol te spe len. Maar het oude boerenhuis in De Groe was voor hem een veilige haven, waar hij ongestoord kon werken, net als zijn vrouw Nel Houtman, die in de bakkeet haar eigen atelier, met oven, had. En van daaruit trok hij er talloze malen met zijn fiets op uit en legde hij vast wat hij tegenkwam. Uit zijn Zeeuwse tekeningen blijkt hoe hij steeds weer kon genieten van het toen nog zo onge repte landschap in de omgeving. Daar vond hij de harmonie terug, die hij zelf in zijn werk ook nastreefde. Alle werken gereproduceerd met toestem ming van de Stichting Hens van der Spoel. hij zijn eigen gang. Toch was ook hij beslist niet eenzaam. Hij onderhield veel contacten en vriendschappen met kunstenaars, kunst critici en galeriehouders in de Randstad, met name in Amsterdam. In deze kringen ondervond hij waardering en bewondering. A.M. Hammacher plaatste hem in 1955 in de buurt van Jan van Heel, Wim Oepts en Otto de Kat en schreef; 'Hoewel hij alles naar de aangename en zachte zijde des levens heeft getransponeerd, moet toegegeven worden dat Van der Spoel een eigen herken bare kleurgeving heeft bereikt en dat van zijn werk een harmonische charme uitgaat'. In het Nederlandse kunstleven van na de oorlog had hij een eigen plaats gevonden. Kloetinge was voor hem een basis om onge stoord en in alle rust verder te werken. Voor de Bevelanden ligt zijn betekenis vooral in zijn optreden als docent aan het Goese Lyceum. Hij behoorde daar tot de leraren, die hun pupillen niet alleen vak kennis bijbrachten, maar ook in contact brachten met de Europese cultuur, zoals bijvoorbeeld ook zijn col lega's Co van der Woude (Pipo), zijn levenslange vriend, Janitschek, Rie- mens (Soekarno), domi- 92

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 94