bij een boer was besteed.14' (Zie tabel 2). Achter de namen van Felix de Beste, Pieter Bokelaar, Arnout van Heel, Cornelis Boutense, Willem Seen, Marinus Schog en Johannes van Willegen staat de aanteke ning néant niets) De afmars en reis In totaal werden op 20 november 1811 111 Zeeuwse weesjongens naar de Pupillen in Versailles gestuurd. Zij werden begeleid door vier onderofficieren. De groep kwam na een mars van achttien dagen op 9 de cember 1811 aan. In die zelfde tijd duurde trouwens de reis met een koets maar vier dagen en een bericht met de Chappe-tele- graaf was in anderhalve dag in Parijs.151 De afstand Middelburg-Versailles is op de dag van vandaag met de auto over de snelweg 386 km. Aankomst Versailles De meegebrachte appellijst,16' genaamd Force du Detachement ou nombre d'hommes porté au controle, was aangepast aan dit bijzonder transport, want bij de totalisering van de aantallen op de laatste bladzijde van de lijst is het woord consents vervan gen door enfants des hospices. De categorie supléants is vervangen door het woord volontaires. Uit deze lijst blijkt verder dat onderweg Hendrik van Kuilenburg is overleden.17' Uit correspondentie blijkt dat Hendrik een zwak gestel had en op grond daarvan had moeten worden afgekeurd18' en verder dat Willem Wederborn was ge deserteerd. Deze lijst van overdracht werd ondertekend op 14 december 1812, want op die dag meldden zich nog drie man, die achterop waren geraakt. Uit de inschrijvingen in het 'matriculere- gister' (het volgnummer waaronder solda ten werden ingeschreven in het stamboek van hun onderdeel) blijkt dat dit Corne lis Leendertse, Elie Santon en Herman Vermees waren. Zij kwamen alle drie uit het Armenweeshuis te Middelburg. Waar schijnlijk was het de zieke Elias Santon die niet mee kon komen. Ook de andere twee hadden moeite om het tempo te volgen. Herman Vermees had een chronische rug kwaal en Cornelis Leendertse was met zijn 1,30 m de kleinste van de hele groep.191 De deserteur Willem Wederborn arriveerde op 2 februari 1812 in Versailles en werd ingeschreven onder matriculenummer 5806.201 Afgekeurd Direct na aankomst werden de nieuwelin gen door de regimentarts, de chirurgien- major dr. Werner gekeurd. Uiteindelijk Afb. 6. Gravure: gewon de pupil, kleur. Gete kend door Jozeph-Louis Hippolyte Bellange. V' 8

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2010 | | pagina 10