In de beginjaren dreef Adriana overdag de winkel en trok Cornelis er op uit als 'pak- kedrager', om zo zijn winkelwaren over Noten: 1. Zij kreeg haar kind bij familie in Vlissingen. Zoon Corne lis werd daar gedoopt op 20 november 1814 en overleed op 24 januari 1815. een groter gebied bij zijn klantenkring te verkopen. Hij overleed op 49-jarige leeftijd als kruidenier. Zijn vrouw Adriana heeft 2. Archieven van de Godshuizen en het Burgerlijk Armbe stuur 1778-1970. Inv. nr. 181, fol. 136 Adriana Vader en haar zusjes zijn in het weeshuis aangenomen op 7 maart 1810 om met de andere kinders te worden onderhouden. Haar moeder Willemina de Vriend overleed op 2 mei waarschijnlijk de winkel nog lange tijd al leen gedreven en overleed in 1864. 1807 en haar vader Marinus Vader op 7 maart 1810. Niemand van hun zes kinderen, die de vol wassen leeftijd bereikten, heeft uiteindelijk de winkel overgenomen. Idem, fol. 137. Den 6 meij 1810 is aan dezen huize verval len een kind van Marinus Bouterse en Cornelia Calebout. Cornelis gedoopt, oud 12 jaar, den 7 juny bij de wed. van Averhoek gekomen. BIJLAGE III Schema weeskinderen Tabel 1: Verdeling naar lengte en leeftijd van kinderen op het moment van dienstneming, afkomstig uit Frankrijk (F), uit de bezette of geannexeerde gebieden (E) en de militaire kweekschool te Den Haag (H). Leeftijd 15 16 17 18 19 20 Totaal Lengte F E H F E H F E H F E H F E H F E H F E H 125-129 - 1 - - 1 - - - 2 - 130-134 2 2- 2 2- 11- 2 - - 5 5- 135-139 9 7- 2 - - 2 3- 2 - - 15 10 - 140-144 8 8 3 10 8 - 5 6- 12- 2 - - 26 24 3 145-149 17 12 2 5 10 3 6 5 1 8 9- 3 3 39 39 6 150-154 15 11 12 13 19 15 21 15 5 18 15 2 8 5- 3 1- 78 66 34 155-159 13 5 10 12 19 19 17 25 12 24 17 4 17 9 4 4 4 2 87 81 51 160-164 4 3 5 7 10 20 14 9 8 28 13 11 13 9 3 3 2 2 69 46 49 165-169 13 4 9 8 4 7 4 3 9 6 8 12 8 2 1 5 - 39 34 21 170-174 - - 1 1-1 2 3 1 - 2 3 - 2 1 1-1 4 7 8 174 - - - 1-1 111 - 1 - - 1 - 1 - - 3 3 2 Totaal 68 52 37 62 77 63 76 72 31 90 67 28 55 37 10 13 12 5 364 317 174 Toelichting F: totaal 364 kinderen, gem. leeftijd 17,1 jaar, gem. lengte 155,40 cm. E: totaal 317 kinderen, gem. leeftijd 17.0 jaar, gem. lengte 154,69 cm. H: totaal 174 kinderen, gem. leeftijd 16,5 jaar, gem. lengte 158,92 cm. 16

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2010 | | pagina 18