Oud schrift voor gevorderden valt appel op het Hof van Holland en Zee land. 3) Op Baarland hebben de stenen tot aan de herindeling op 1 januari 1970 aan het ge meentehuis gehangen. Toen de niet meer gebruikte gemeentehuizen van de opge heven gemeenten werden verkocht, vond men in Baarland in een nis boven de grote toegangsdeur onder de toren een geschikte plaats. De witte flesvormige stenen zijn door mid del van een ketting aan elkaar verbonden en waren bedoeld als straf voor vrouwen die waren veroordeeld wegens kwaad sprekerij, schelden, diefstal of vechten. Zij moesten met de ketting om de nek en een steen in iedere hand, tussen de leden van de schepenbank, een bepaald traject door het dorp lopen.41 In Kapelle bijvoorbeeld moesten de stenen om de kerk worden ge dragen: alomme 't getint. In de steden Veere, Brouwershaven, Oud Vossemeer en Zierikzee zijn de stenen wel bewaard gebleven.5' In Baarland worden ze soms wel, met een knipoog naar de afbeelding van het ge meentewapen (een zwarte beer op een gou den veld), de kloten van beer genoemd.6' Noten: 1. RAZE 2478, schepenakten 1646-1664, fol. 154 vso. 2. Joos Donderleijn was van 1653 tot 1685 schoolmeester in Baarland. 3. Izaak Tirion, Be Tegenwoordige Staat, deel II, blz. 327. 4. J. Ab Utrecht Dresselhuis, Wandelingen door Zuid-en Noord-Beveland, blz. 196-197. 5. J.L. Herebout, Schandstenen in Zeeland, Nehalennia, nr. 87. 6. J. de Ruiter, Baarland, land tussen Honte en Zwake, blz. 37. Als vervolg op de beginnerscursus van afgelopen winter biedt het Gemeentear chief Goes nu de komende wintermaanden een cursus oud schrift voor gevorderden. In deze cursus krijgen de deelnemers les in het leren ontcijferen van oude hand schriften uit de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw. Bij het maken van stam bomen, maar ook voor allerlei ander his torisch onderzoek is het kunnen lezen van oude handschriften noodzakelijk. Daar naast vormt het puzzelen op oude hand geschreven teksten een leuke hobby. Voor deze gevorderdencursus is basiskennis van oud-schrift noodzakelijk. De lessen beslaan vijftien donderdagavon den, van 19.30 uur tot 21.30 uur. Bij de selectie is vooral gelet op teksten waarin het leven van alledag aan de orde komt. Rondom de teksten valt het nodige te leren over het leven van onze voorouders. De cursus start op donderdagavond 11 novem ber en wordt gegeven in het stadskantoor aan de M.A. de Ruyterlaan 2. Deelnemers ontvangen een CD met de te lezen teksten. Tijdens de les worden de teksten op een scherm geprojecteerd, zodat er bijna tot op de letter ingezoomd kan worden. Docent van de cursus is dhr. F. H. de Klerk, me dewerker van het Gemeentearchief Goes. De kosten bedragen voor de vijftien lessen (met koffie/thee) 120 euro. Opgave: f.de.klerk@goes.nl of Gemeentear chief Goes, M.A. de Ruyterlaan 2, 4461 GE Goes, telefoon 0113-249786. 28

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2010 | | pagina 30