Bevelands Best Bewaarde Geheim MUSEUM Cees van den Bovenkamp, secretaris Vereniging Vrienden an het Historisch Museum De Bevel anden HISTORISCH DE BEVELANDEN GOES Ontdek Bevelands best bewaarde geheim en kom kijken hoe het museum van de Bevelanden van een vroegere oudheid kamer in 150 jaar is uitgegroeid tot een aedendaags modern museum: het Histo risch Museum De Bevelanden. Toch ken nen betrekkelijk weinig mensen van de Bevelanden en daarbuiten dit prachtige museum. Sinds de heropening in 2005 is t heel veel veranderd. Het museum wordt loor sommigen wel 'het best bewaarde geheim van de Bevelanden' genoemd. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan wil het museum aan iedereen laten zien vaarmee het zich in die tijd zoal heeft bezig gehouden en wil ook interessante onbekende kanten van het museum laten :ien middels de tentoonstelling die van 19 september 2010 t/m 29 mei 2011 te bezich- igen is. Om iets meer achtergrondinformatie te krijgen, heeft een gesprek plaatsgevonden met conservator Koen van Rooijen, die met assistentie van conservator Kim Sluijter en mderen deze tentoonstelling opbouwde. We vragen Koen hoe men komt op de titel van de expositie 'Bevelands best bewaarde geheim' Koen: 'De titel slaat op de geheime kant van het museum. In het museum behouden we het Bevelands erfgoed en de Bevelandse cultuur. We wilden een expositie maken, die een beetje van de verborgen kanten en de verborgen stukken van het museum laat zien. Er zijn objecten die in het verle den weinig tentoongesteld zijn, maar wel een heel interessant verhaal hebben. Deze objecten, die eigenlijk bijzonder zijn door de context of hun eigen geschiedenis, worden geëxposeerd. We lichtten er een paar res tauraties uit, zoals die van het beeld van Karei V; we laten ook stukken zien vóór ze gerestaureerd gaan worden. Zo wordt Afb. 1. De restauratie van het beeld van Karei V. (Alle afbeeldingen: HMDB.) 29

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2010 | | pagina 31