Afb. 2. De schaal die aan kapitein De Clerk is geschonken. er ook eens aandacht geschonken aan wat er achter de schermen gebeurt bij een museum, zoals: restaureren, registreren, enz. Het grootste deel van de tentoonstel ling komt uit ons depot, maar ook top stukken die al lang in het museum staan, komen nu voor het voetlicht en meer in de schijnwerpers te staan. Daar geven we extra achtergrondinformatie over want de verhaaltjes achter de objecten worden bijna nooit verteld. Zo zijn er de schuttersstuk ken, waar veel meer over te vertellen is dan de korte info op de bordjes, die te lezen is onder de opgehangen schilderstukken, nu doen. In feite is het één expositiezaal, maar van daaruit geven we verwijzingen naar permanente stukken elders in het museum.' Je hebt vooraf een concept gemaakt... vertel daar eens iets meer over a.u.b. Koen: 'Toen we begonnen met het voorbe reiden van deze tentoonstelling hebben we oude foto's van het museum uit het gemeentearchief in Goes bekeken. Op deze foto's is veel van het oude interieur te zien: van zowel het museum aan de Singel straat, maar ook van langer geleden aan de Turfkade en in het stadhuis. In die jaren is er veel veranderd, vooral in de inrichting van het museum. In de jaren zeventig ston den er zelfs planten in het museum, iets dat vandaag de dag echt niet kan. Maar ook zagen we veel objecten die we nu nog hebben, en we realiseerden ons dat deze objecten een lange (museum)geschiedenis hebben. Zo hebben bijvoorbeeld heel wat spullen die nu in het museum staan al een aantal verhuizingen meegemaakt. Dit ver haal achter de objecten, iets dat normaal gesproken niet echt belicht wordt, leek ons leuk om te vertellen. Natuurlijk niet alleen de objecten die nu in het museum te zien zijn hebben een verhaal, maar ook de vele objecten in het depot. Van al die objecten die we geselecteerd hebben ga je dan vervolgens dingen bij elkaar zetten. Er zijn diverse soorten glas, metaal, organisch materiaal. Zo krijg je toch weer leuke com binaties, die we ook zo in de tentoonstelling hebben staan. We hebben in het midden van de expositie een soort kruis neergezet, met vier bijzondere voorwerpen, die elk naar een kant wijzen. Daar is allereerst een walviskaak, die op de hoek van een Afb. 3. De Goese notabelen bij de opening van het museum aan de Turfkade, 1930. 30

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2010 | | pagina 32