Een geheim om door te vertellen Noem eens enkele bijzonderheden uit de expositie a.u.b. Koen: 'De walviskaak is iets aparts. Maar ook is er een gegraveerde bakkersmit uit 1920 te zien van een bakker uit Wolp- haartsdijk. Aan de hand van een interi eurfoto van het museum uit 1969 hebben we schilderijen die toen in het museum hingen, weten te traceren. Die zijn nu weer teruggehangen. Verder hebben we een her denkingsbokaal van de eerste aankomst van de stoomschip dienst tussen Goes en Rotterdam in 1855. Dit bokaal is een keer kapot gegaan, en over de restauratie wordt ook iets verteld. Ook frappant zijn een paar kinderlaarsjes, waarschijnlijk afkomstig van het Schoenmakersgilde en vervaardigd in de tweede helft van de achttiende eeuw. Vermoedelijk zijn deze laarsjes gemaakt als een gildeproef. Dan is er de 'koe van Braam', een aquarel van een koe met een bijzondere vlek op zijn huid. Het verhaal gaat dat de koe in de wei stond te grazen toen er een Duitse handelsreiziger langs liep. De koe schrok van de man, en toen het kalf geboren was bleek dat de figuur van die man, met pijp in de mond, afgebeeld stond op de huid van het kalf. We hebben ook een pop gekleed in burgerdracht. De kleding is zeer waarschijnlijk afkomstig van mevrouw Bonnet, een tandartsvrouw uit Goes, en is voor die tijd (circa 1920) erg bijzonder. Daarnaast laten we ook dingen zien die je normaal gesproken niet ziet: zoals een kommetje dat vroeger met kram metjes is gerestaureerd, of een schilderij aan de achterkant wat alle inventarisnum mers en andere etiketten laat zien.' Bedankt, Koen, voor je medewerking! Zo ziet u: een unieke gelegenheid om een kijkje te gaan nemen achter de schermen van het museum. 150 jaar Historisch Museum De Bevelanden Willy van Meegen Historisch Museum De Bevelanden is een van de oudste streekmusea van Ne derland. Het Goese museum is altijd een Bevelandse aangelegenheid geweest. Het is dan wel opgericht door twee prominente Goesenaren, maar van het begin af was het de Oudheidkundige Vereniging de Bevelanden onder wier paraplu de zorg voor het erfgoed opgevat werd. Sinds 1974 hebben de Bevelandse gemeenten een ge meenschappelijke regeling, waarmee zij samen het historisch museum en het Fruit teeltmuseum in Kapelle in stand houden. De gemeente Reimerswaal is daar helaas een paar jaar geleden uitgestapt. Aan de gemeenten Borsele, Noord-Beveland, Ka pelle en Goes de uitdaging om het museum overeind te houden. Deze 150-jarige verjaardag is een feest met gemengde gevoelens, nu het museum in zijn huidige vorm onder druk staat door bezuinigingen. Dat is niet voor het eerst, in de geschiedenis van het museum duikt de discussie over de kosten van het behoud van het erfgoed steeds weer op. In het museum en in het huidige gebouw aan de Singelstraat is in de loop der jaren veel geïnvesteerd, door de gemeenten, de medewerkers en, last but not least, 32

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2010 | | pagina 34