Opening Y zijn weer lappen, en ze komen uit Kontich, België Kim Sluijter Twee dagen voor de opening van de ten toonstelling 't zijn weer lappen, en ze komen uit Kontich, België, is iedereen druk in de weer in het museum. Hoewel ik zelf niets met de totstandkoming van deze tentoon stelling te maken heb gehad, voelt iedereen in het museum wel de 'buzz' als het bijna openingsdag is. Niet alleen van stress hoor, maar vooral ook van nieuwsgierigheid. De opening is niet alleen de eerste kans voor het publiek om de merklappen te zien, maar ook voor het personeel en de vrijwil ligers van het museum. Ik geef wel eerlijk toe: mijn nieuwsgierigheid heeft mij tijdens de opbouw van de expositie meerdere ma len naar de kerk gebracht om alvast een blik te werpen op de lappen. Het is immers de eerste keer dat ik de grote-zomer-merk- lappen-tentoonstelling meemaak, en na al de verhalen die ik heb gehoord, kan ik niet anders dan benieuwd zijn. Op de dag van de opening moeten er nog allerlei dingen gebeuren waar iedereen aan meewerkt. Geen grote en onverwachte dingen, maar al die kleine beetjes maken het toch tot een drukke ochtend. De eerste genodigden arriveren al vroeg, maar, zeg gen ze, ze willen graag eerst het museum bezoeken voordat ze naar de opening gaan. Zo wordt het dus al snel druk in het mu seum. Zeker als ook de gasten beginnen te arriveren voor een welkomstdrankje in het museumcafé. Rond een uur of half 3 komen de eerste mensen de kerk al binnen. Ik verwelkom veel gasten, maar één groep is me toch wel bijgebleven; een lange stoet mensen loopt, alsof in een processie, van het museum naar de kerk, en de voorste meneer kondigt aan dat zij de 'Koninklijke Kring voor Heemkunde uit Kontich' zijn. Ik mag dan wel leek zijn in merklappenland, maar ik weet nu al dat de stukken uit Kon tich de Rembrandt's onder de merklappen zijn. Met hun aanwezigheid kan de opening beginnen. Het officiële gedeelte van de opening be staat uit een viertal sprekers afgewisseld met een intermezzo van traversos. Hans Oomen, de directeur van het museum, heet iedereen van harte welkom en vertelt hoe zijn avontuur in merklappenland begon met een ontmoeting, vier jaar geleden, met Nel van Leijen (conservator merklappen). Hierna is het de beurt aan haar om iets te Afb.l. Gasten die aandachtig luisteren naar de sprekers. (Foto's: HMDB.) 34

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2010 | | pagina 36