vertellen over de expositie. Elke keer als Nel over haar merklappen vertelt, verbaast het me weer hoe geboeid ik ben. Ik ben zelf geen echte handwerk ster en kan geen twee merklappen uit elkaar houden, maar als Nel vertelt over het verhaal achter de merklap, zit ik op het puntje van mijn stoel. Als ik om mij heen kijk, zie ik dat ik niet de enige ben. Gelukkig ben ik ook niet de enige amateur in dit handwerk- walhalla: Jan de Pooter, wethouder van cultuur van Goes geeft hetzelfde toe in zijn oespraak. Hij zegt iets in de richting van ik wist het verschil niet tussen punniken en merklappen' en ik prijs me gelukkig dat ik dat dan nog net wel weet. Speciaal voor deze gelegenheid is ook de burgemeester van Kontich, Luc Blommaerts, naar Goes afgereisd. Hij begint met uit te leggen waar Kontich precies ligt, en ik zie dat vele Ne derlandse gasten dit zeer appreciëren. In zijn toespraak benadrukt hij meerdere ma len de banden tussen Kontich en Goes, zo wel op merklap als sport gebied: de Tour de France, die zondag 4 juli door Goes kwam, reed diezelfde dag ook door Kontich. De tentoonstelling wordt officieel geopend Afb. 2. De gasten bekijken de merklappen. Afb. 3 Luc Blommaerts (links) en Jan de Pooter midden) hangen onder toezicht van Nel van Leijen de laatste merklap op zijn plaats. als Jan de Pooter en Luc Blommaerts sa men met Nel de laatste merklap op zijn plek hangen. Onder het genot van een drankje en een hapje kan iedereen, gasten, personeel en vrijwilligers, de gehele collec tie merklappen uit Kontich bewonderen. Op maandag 9 augustus 2010 kon in de Grote of Maria Magdalenakerk al na 4,5 week de 10.000ste bezoeker aan de exposi tie 't zijn weer lappen verwelkomd worden. De niets vermoedende bezoeker was Thea Adriaansen. Zij en haar man kwamen speciaal voor de merklappen vanuit Am sterdam naar Goes. Uiteindelijk zou de tentoonstelling bezocht worden door ruim 12.000 bezoekers. 35

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2010 | | pagina 37