Boekbespreking: Bromsnor in Zeeland Albert L. KortBromsnor in Zeeland, een geschiedenis van de gemeenteveldwacht,1795-1943, Vlissingen, 2010. ISBN: 978-90-72838-48-3, prijs €24,95. \fb. 1. Borssele in de zo- ner van 1928. Verkoop an water onder toezicht an gemeenteveldwachter A. de Korte rechts) en ijksveldwachter C. van Nieuwenhuijse. Foto's uit het boek.) Zij vernamen dat politie-agenten bij de jongens in Holland onder de meest ver scheidene benamingen bekend stonden en dat de titels 'smeris', 'diender', 'klabak', en vergulde knoop' in Meerburg het meest inheems waren. Tom en Thijs wisten voor dat zij bij de tantes aan de koffietafel zaten dat er in het stadje zes agenten en twee hoofdagenten waren, te weten: de Baviaan, de Teerton, het Rund, de Groene, de Kom- kommerneus, het Wandelend Zwijntje, de Gluiperd en de Bobbekop. We geven hier een citaat uit 'De Katjangs' van J.B. Schuil. In dit jongensboek, uit 1915, komt de plaatselijke Hermandad er maar slecht van af. Maar niet alleen Schuil schreef weinig lovend over de politie. Kie vit, van de Dik Tromserie, zette met veld wachter Flipse een man neer, die er alles aan gelegen was om de dorpskwajongenls] achter de tralies te krijgen en daardoor andere taken verwaarloosde. Tegen zijn baas, de burgemeester, sprak hij in de meervoudsvorm over wij vertegenwoordi gers van het gezag. De burgemeester lachte hem vierkant uit en gaf hem vervolgens op dracht ervoor te zorgen, dat de fruitbomen in het dorp niet werden leeggestolen. Het zijn voorbeelden uit boeken eind negentien de, begin twintigste eeuw en ze geven ons, zou men kunnen zeggen, een indruk van de activiteiten waarmee een dorpsveldwach ter zich in die tijd onder meer bezig hield. Het was allemaal wat rustiger dan het politiewerk in de grote steden. De beschrij ving van die werkzaamheden door Kort is vanzelfsprekend meer uitgebreid, want het werk van de dorpsagent beperkte zich echt niet alleen tot het achterna zitten van belhamels. John. H. uit den Boogaard, om nog zo'n kinderboekenschrijver te noemen, maakte van Bromsnor de meest bekende veldwachter aller tijden in zijn boeken over Swiebertje, ook een karikatuur doch in een veel mildere vorm. De eerste boeken uit die reeks dateren uit de jaren dertig. Wie Bromsnor in Zeeland gelezen heeft, beseft dat de kinderboekenschrijvers de veldwachters van toen niet echt naar het leven getekend hebben. Kort heeft ze in zijn boek vanuit wetenschappelijk perspec tief bekeken en dan zie je de grote verschil len tussen de kinderboekenschrijvers en de historicus. De meerderheid van de poli- 45

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2010 | | pagina 47