huis Zierikzee, twee man uit het weeshuis Goes en twee vrijwilligers uit respectieve lijk Goes en Veere.91 Napoleon was zeer onder de indruk van le jonge Hollanders in hun uniformen en besloot op 30 maart 1811 een regiment Pupilles op te richten, dat later werd toe- evoegd aan zijn Garde Imperiale, met als opleidingsplaats Versailles. Het regiment bestond toen uit twee bataljons de vélites oyaux Hollandais. De administratie en de pleiding van dit nieuwe onderdeel werd erzorgd door het Hollandse 2" Regiment Grenadiers, dat eveneens in Versailles was gelegerd. Napoleon had toen al orders uitgevaar- igd dat het regiment alleen maar moest -vorden aangevuld met weesjongens uit djn hele Keizerrijk. Op 30 augustus 1811 werd in een Decreet de sterkte, indeling n de legerplaatsen waar de bataljons van het regiment Pupilles de la Garde zouden worden gelegerd, vastgelegd. De oproep in 1811 Het eerste bericht aan de prefecten, voor het oproepen van weesjongens, valt te lezen in een reglement van de Direction Généra le de la Comptabilité, waarbij de Ministre de 1' Intérieur, verwijzend naar een Decreet van 19 januari 1811, liet weten dat er 1.700 man moesten worden geleverd dooi de weeshuizen in het Keizerrijk om het Regiment Pupilles de la Garde Impériale te completeren. De brief was ondertekend door Montalivet en gedateerd te Parijs op 19 juni 1811. Het ging om kinderen die op zijn minst de leeftijd van vijftien jaar, l'age de quinze ans au moins, moesten hebben bereikt en nog niet meerderjarig of onderworpen waren aan de Wet op de Conscriptie. Men had niet alleen arme weeskinderen, orphelins pauvre op het oog, maar ook vondelingen, enfants trouvé en verlaten kinderen, enfants abondonnés. Dit waren kinderen die op kosten van de Staat (de Afb. 5. Gravure: pupil. (Uit: Gérard A. Geerts, Samenwer king en confrontatie, blz. 126.) 5

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2010 | | pagina 7