Naam Marinus Brouwer Johannes van Willegen Pieter la Frou Pieter de Keijzer Leendert Nieuwenhuize Hubregt Nieuwenhuize Jan Oostdijk woonplaats Goes Goes Kapelle Kloetinge Krabbendijke Krabbendijke Krabbendijke geboortedatum in stamboek 10-12-1793 13-08-1792 24-01-1791 31-01-1794 10-06-1791 11-05-1794 17-08-1793 geboortedatum latere lotingslijst 14-08-1793 28-12-1791 30-04-1791 04-06-1793 05-04-1791 02-10-1793 10-03-1793 Tabel 1. meer wisten hoe die precies heten. Slechts van 43 jongens zijn de namen van hun ouders bekend. De familienamen op de lijsten kloppen in een aantal gevallen niet. Omdat veel iongens dialect spraken, werden soms de namen 'verzeeuwsd', maar in een enkel geval ook wel bewust niet goed opgegeven, zoals in het geval van Engel Witte Thomas- zoon uit Kapelle, die zich in het stamboek iet inschrijven als Thomas Witte Engel. Op de ontslaglijst van 31 december 1811 staat hij genoemd als Thomas Engewithe. (Zie afb. 4.) Johannes van Willegen uit Goes had bij het inschrijven in Middelburg zijn voornaam zo onduidelijk uitgesproken dat de Franse administrateur er maar Din le Glacie van heeft gemaakt. (Zie afb. 3.) Beroepen Alle jongens afkomstig uit de Bevelandse dorpen en Marinus Brouwer uit Goes, die in de landbouw werkten als dagloner, land arbeider, paardenknecht of koeien wachter hebben allemaal het predikaat cultivateur (landbouwer) gekregen. Jongens uit de steden, die in een 'echt' weeshuis zaten, waren dikwijls al uitbe steed als leer- of werkjongen en gaven over het algemeen hun beroep op. Marinus Brouwer was de enige weeshuisjongen die Jan van Houte Goes cordonnier schoenlapper Jan Krombours Goes charpentier timmerman Jan Olfers Goes chirurgien chirurgijn Pieter Olfers Goes tourneur (stoelen Jdraaier Pieter Steutel Goes fondeur metaalgieter/smelter Marinus Verhoef Goes maréchal ferrant hoefsmid Marinus Kosten Goes tonnelier kuiper Marinus Brouwer Goes cultivateur Cornelis Voge 's-Gravenpolder cultivateur Pieter la Frou Kapelle cultivateur Pieter de Keijzer Kloetinge cultivateur Barend Brusselman Wemeldinge cultivateur Gerard Breker Heinkenszand cultivateur Boudewijn v/d Parel Heinkenszand cultivateur Matheus van t' Hof Heinkenszand cultivateur Elisa Kosten Heinkenszand cultivateur Leendert Nieuwenhuize Krabbendijke cultivateur Hubrecht Nieuwenhuize Krabbendijke cultivateur Jan Oostdijk Krabbendijke cultivateur Tabel 2. 7

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2010 | | pagina 9