Groningen (1872), Den Haag (1873) en Arnhem (1874), de zesde plaats met een ambachtsschool werd. Het zegt ook iets over de durf van de zes oprichters, die deze stap in het duister waagden.16' Op maandag 3 januari 1876 startte de school inderdaad met vier leerlingen 'timmeren' in een pakhuis aan de Molendijk, dat werd gehuurd van het bestuurslid W. de Beste. Het eerste werkstuk van de leerlingen was het maken van hun eigen schaafbanken. Dat men in die tijd niet van halve maatregelen hield bewijzen de schooltijden. De school begon 's morgens om zes uur en eindigde 's avonds om zeven uur; en dat zes dagen per week. Na een subsidie van 1.000,- van 't Nut werd een beter lokaal gehuurd in de Stoofstraat. In 1879 werd het mogelijk met een lening van 20.000,- grond te verwerven aan de Westwal, waar een nieuw schoolgebouw werd neergezet. Zo kon de school in 1885 worden uitgebreid met een afdeling smeden. Het was Ochtman die bij de totstandkoming van deze afdeling een grote rol speelde. De school groeide, zowel het leerlingental als het aantal afdelingen: schilderen, handtekenen en ijzerbewerken. Deze groei leidde ertoe dat moest worden omgezien naar uitbreiding van het huidige schoolgebouw of nieuwbouw. Het werd tenslotte nieuwbouw. Op de plaats van het oude schoolgebouw verscheen een nieuw gebouw naar een ontwerp van de stadsarchitect Rothuizen (1920). Het gebouw staat er nog en maakt nu deel uit van het theater complex 'De Mythe'. In 1916 viel het besluit een vakschool voor meisjes te stichten onder de vlag van de vereniging 'De Ambachtsschool'. Afb. 9. Prijswinnaars, van de Ochtmanprijs 1930. (Archief Ochtmanfonds, GAG.) 9 UI TOEREIKTE PRIJZEN JJ „OCHTMANFONDS Namen van leerlingen aan wie prijzen werden uitgereikt. Eindexamen Timmerlieden: J.F.Pieters J.A.de Bruyno Mo to rijwielherstellers W.tóvan Kalmthout Smeden G.Moerland J.van Boven Schilderen: K.F.Oele M.Koretanje II naar SSS III. Timmerlieden: P.Kloosterman Smeden: S.P.Paauwe - I naar II. Timmerlieden. JA «Kant Smeden: G.Heljboer J.Rottier - Schilderen: J.J«van Liere Omsohrljving der uitgereikte prijzen. Amer.sohr.draaier beitel. Booromslag. Autosleuting tang. IMierometer, 1 sleuteltje, 1 tang en passé: 1 Aut«centerpons 2 Plamuurs en 1 stopmes. 1 Spookschaaf1 boor en 1 schroeven draaier. 1 Bankschroefje- 1 Spookschaaf 1 schroevendraaier. 1 Tang. 1 Tang. 1 Doos temperaverf -

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 11