Afb. 10. Afdeling timmeren van de ambachtsschool. (Uit: Verslag t.g.v. het 50-jarig bestaan Ambachtsschool, GAG.) van de Vereniging 'De Ambachtsschool' en een lid van de familie Ochtman.20' Tot in de jaren negentig van de vorige eeuw heeft het fonds als zodanig gefunctioneerd. Daarna werd het ondergebracht binnen de administratie van het Goese Lyceum voor beroepsonderwijs, de wettige opvolger van de Ambachtsschool. Verder veranderde er weinig. De Ochtmanprijs bleef bestaan en voor de uitreiking van de prijzen wordt aan het eind van ieder schooljaar een speciale avond georganiseerd. Wat de prijzen betreft is er inmiddels wel wat veranderd. Waren het vroeger meestal gereedschappen zoals een handzaag, een set beitels en dergelijke, tegenwoordig zijn het veelal cadeaubonnen, boeken- en theaterbonnen. Maar het idee is gebleven: aandacht geven aan andere zaken dan alleen prestaties. 11 Noten: 1. Zierikzeesche Nieuwsbode, 10-09-1846. Zie hiervoor ook: G.J. Lepoeter, Otto Verhagen, ondernemer te Goes, in: de Spuije, Tijdschrift van de Heemkundige Kring De Bevelanden en de Vereniging Vrienden van het Historisch Museum De Bevelanden aflevering 64 voorjaar 2005 en aflevering 65 zomer 2005. 2. Zie hiervoor: A.P. Buys, De fabriek van Van Renterghem, in: Historisch Jaarboek Zuid- en Noord- Beveland, nr. 20, Goes, 1994. 3. als 2. 4. Goesche Courant 23-09-1873 en 06-02-1877. 5. Goesche Courant 01-03-1898. 6. Goesche Courant 15-07-1879, 29-07-1879,12-08-1879 en 21-08-1879. 7. Gemeentearchief Goes, raadsnotulen Goes 1879-1906. 8. Zie hiervoor J. Boogaard, Ijsvermaak, in: Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland, nr. 24, Goes, 1998. 9. Raadsnotulen Goes 1871. Zie hiervoor ook: J. Boogaard, Het ligchaam staat regtop, in: Historisch Jaarboek Zuid- en Noord- Beveland, nr. 20, Goes, 1994. 10. GAG, notulen 't Nut, 1871. 11. GAG, notulen Volksbelangen, 1877-1883. 12. Goesche Courant 30-08-1898. 13. Goesche Courant 28-10-1916. 14. Goesche Courant 25-02-1875. 15. J. Helsloot, Vermaak tussen beschaving en kerstening, Amsterdam 1995, blz. 2 en 21 t/m 23. J. Boogaard, Het ontstaan van de Goese Ambachtsschool, in: Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland, nr. 18, Goes, 1992. 16. Jubileumboek Ambachtsschool 1876-1926, Goes, 1926, blz. 8. 17. als 16, blz. 24. 18. Goesche Courant 12-03-1926. 19. GAG, stichtingsakte Ochtmanfonds, in archief Ochtmanfonds. 20. Goesche Courant 27-03-1929. Overige geraadpleegde literatuur en archieven: Oester en oestercultuur, in: Encyclopedie van Zeeland, deel II, p. 412-414, Middelburg, 1982. A.N. Binkhuyzen, 100 jaar Ambachtsschool Goes, Goes, 1976. Zierikzeesche Nieuwsbode, 1846-1850. Goesche Courant, 1870-1929. Gemeentearchief Goes, Raadsnotulen Goes, 1870-1906. GAG, Archief Departement Goes van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. GAG Archief Vereeniging voor Volksbelangen. GAG Archief Ambachtsschool. GAG Archief Ochtmanfonds.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 13