De PDSA 'Dickin' Medaille voor een heldhaftige hond Hans van Dam Sinds de prehistorie zorgen mensen ervoor dat dieren zich specialiseren in allerlei taken die voor hen nuttig zijn. Postduiven voor het verzenden van berichten, honden voor de jacht, katten als ongediertebe- strijders. Ook in oorlogstijd worden dieren ingezet. Deze dieren zorgden er soms voor dat mensen tijdens gevechtshandelingen niet gewond raakten of gedood werden. Een mens zou voor zo'n heldhaftige daad een medaille hebben gekregen, maar voor de dieren bestond zoiets niet. Opmerkelijke acties door dieren raakten vaak in ver getelheid. Het duurde tot aan de Tweede Wereldoorlog voordat hier verandering in kwam. Maria Dickin (1870-1951) richtte in 1917 de PDSA (The People's Dispensary for Sick Animals) op. Deze Britse instantie die zich inzet voor het welzijn van dieren, introduceerde tijdens de Tweede Wereld oorlog de Dickin Medaille. Afb. 1. Maria Dickin (1870- 1951). (Collectie PDSA People's Dispensary for Sick Animals.) Maria was geraakt door de toewijding van de dieren binnen de Britse legeronderde len en besloot een speciale medaille toe te kennen aan dieren die in oorlogssituaties opvallende dapperheid en/of plichtsbesef toonden. Een voorwaarde voor het ver krijgen van de Dickin medaille was, dat het dier gediend moest hebben of onder toezicht stond van een tak van de strijd krachten of burgerbescherming.1' De pres tigieuze medaille werd alleen toegekend op aanbeveling en was exclusief voor het Afb. 2. Dickin Medaille. (Collec tie PDSA People's Dispensary for Sick Animals.) dierenrijk. Ze werd daarom beschouwd als de dierenevenknie van het "Victoria Cross', de hoogste Britse militaire onderscheiding voor mensen.21 De medaille is gemaakt van brons en bevat binnen een lauwerkrans de tekst 'For Gallantry' met daaronder 'WE ALSO SERVE'. Bovenaan de medaille staat PDSA vermeld. Het lintje is groen, bruin en lichtblauw; water, land en lucht als symbolen voor de marine, leger en bur gerbescherming en de luchtmacht. Het eerste dier dat een Dickin Medaille kreeg toegekend was Bob, een witte bas taardhond. Tijdens een missie in Afrika hield hij plots stil. Hij was met geen mogelijkheid tot verder lopen te bewegen. Terwijl de militairen stilhielden omdat Bob toch met hun mee moest komen, ver raadde een geluid de vijand. Bob voor kwam met zijn gedrag dat de mannen in de hinderlaag liepen. Na Bob volgden er nog behoorlijk wat dieren deze hond in zijn heldenstatus. Sinds die eerste uitreiking in 1943 zijn er tot 1949 nog 54 andere medailles uitgereikt. Daarna bleef het stil, maar vanaf 2000 zien we dat er zo af en toe weer een dier wordt voorgedragen voor een medaille. Treo, een zwarte labrador, verkreeg in februari 2010 de laatste medaille voor zijn werk als speurhond naar explosieven in Afghanistan. De teller staat daarmee op 63. Tot op heden hebben 32 duiven, 27 20

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 22