Afb. 3. De locatie in het Sloe waar Khan zijn heldendaad verrichtte. (Collectie Bevrijdingsmuseum Nieuwdorp.) honden, drie paarden en één kat voor bewe zen moed en inzet in oorlogstijd de Dickin Medaille mogen ontvangen. Zes dieren - vier duiven en twee honden - ontvingen een medaille voor hun diensten in Nederland. De duif Flying Dutchman kreeg de medaille in maart 1945 voor het drie keer succesvol afleveren van berichten van agenten uit Holland. Flying Dutchman raakte vermist tijdens zijn vierde vlucht. In mei van datzelfde jaar kreeg de duif William of Orange de medaille als beloning voor het in recordtijd afleveren van een bericht vanuit Arnhem tijdens de luchtlan dingen in september 1944. Hij redde hier mee het leven van meer dan tweeduizend manschappen. De derde onderscheiding voor een duif was die voor 'Scotch Lass'. In juni 1945 kreeg hij door PDSA de medaille uitgereikt voor het, ondanks verwondingen, afleveren van 38 microfoto's in Engeland na een vlucht over de Noordzee. De laat ste duif die voor acties boven Nederlands grondgebied werd beloond met de Dickin Medaille was de duif Tommy. In februari 1946 werd hij gedecoreerd voor het, onder moeilijke omstandigheden, afleveren van een waardevol bericht uit Holland in Lan cashire. Een Welsh sheepdog met de naam Ricky kreeg de medaille voor het opzoeken van mijnen langs de Rijn in de buurt van Nederweert. De andere held verrichte zijn daad in Zeeland. Vlak bij Nieuwdorp ver richtte 'Rifleman Khan' een heldhaftige actie op de slikken tussen Beveland en Walcheren. Rifleman Khan en zijn heldendaad op de slikken bij Nieuwdorp Het gezin van Harold Railton, de manager van een kledingzaak uit Tolworth, Surrey kon zich eigenlijk geen hond permitteren. Toch zag de zevenjarige Barrie Railton op 7 juni 1941 zijn lievelingswens vervuld, toen zijn vader besloot om toch een hond te ko pen. Die avond besloten ze te gaan kijken naar een nestje stamboomherdershonden. Toen bleek dat de kleinste pup uit het nest herdershonden voor half geld wegging, was de familie verkocht. In een tas aan het stuur van moeder werd het kleine beestje meegenomen naar huis, waar 's avonds een naam werd bedacht. Het werd geen stan- daardnaam, zoals Fikkie of Hector, maar Khan, naar de Perzische eretitel Aga Khan. Door het gebrek aan hondenvoer werd de pup gevoed met rijstepap. Dat bleek niet direct een nadeel, want Khan groeide voor spoedig en werd al snel een grote sterke hond. Barrie en de pientere Khan waren Afb. 4. Barrie Railton en Khan. (Collectie Barrie Railton.) Walcheren"'1 \<CT Beveland {ffcUkw f™"" 21 Noord- Beveland Tholen *He«t Hewkikstadgren W:v 9 0 He«fwfns7attd Hwsenhosk Krêehrakdam rtliood 0 BxMfland

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 23