luk raakte een zenuw beschadigd waardoor Khan de rest van zijn leven mank liep. Nu was het Jimmy's beurt om voor Khan te zorgen. Muldoon was ondertussen erg aan de hond gehecht geraakt zodat hij aan zijn superieuren een verzoek deed om de hond te mogen houden. De oorlog liep op zijn einde en het zou niet lang meer duren voor dat Khan terug zou keren naar de Railtons. Na twee jaar, zonder taal noch teken, ont ving de familie Railton in november 1945 een brief van het Ministerie van Oorlog. In de brief stond dat Wardog 147 het leven ge red had van zijn begeleider en hiervoor de Dickin Medaille had ontvangen. In de brief stond vermeld dat die begeleider de hond graag zou willen houden. Nadat hierop afwijzend werd geantwoord, ontvingen de Railtons op 14 januari 1946 een brief van mevrouw Muldoon. Zij vroeg hierin nogmaals of ze Khan mochten houden. Muldoon was zo gehecht geraakt aan het beestje dat afscheid nemen erg pijnlijk was. Maar ook bij de familie Railton was er het een en ander gebeurd. Barrie Railton had in augustus 1943 polio gekregen waardoor hij lange tijd met twee verlamde benen in het ziekenhuis lag. Hij was nog steeds aan het herstellen en wilde niets liever dan zijn hond terug. Ondanks de bemoeienis van de media, zwichtte de familie Railton niet. In mei 1946 scheidden de wegen van Khan en Muldoon. Muldoon keerde terug naar Schotland en pakte zijn beroep als dak dekker en stukadoor weer op. Khan ging terug naar de Railtons. Hij moest, volgens de regels die ook voor helden golden, eerst zes maanden in quarantaine. Barrie die ondertussen redelijk hersteld was, maar nog steeds met een wandelstok liep, be zocht 'Chilbolton Down Camp' het militaire Quarantainestation in Stockbridge vlakbij Londen gedurende deze periode drie keer per week. Daarmee leek het verhaal afgelopen, ware het niet dat het dagblad 'The Star' op 16 juli 1947 in de Wembley Arena een natio naal hondentoernooi organiseerde. Onder- Afb. 7. Muldoon en Khan. Collectie Bevrijdings museum Nieuwdorp.) deel hiervan was een parade door oorlogs honden, waarvoor Khan en negen andere Dickin Medaille winnaars werden uitge nodigd. De organisatie had aan Muldoon gevraagd om Khan tijdens deze parade te begeleiden. Muldoon, die Khan al meer dan een jaar niet gezien had stemde hier mee in. Na een emotioneel weerzien met 'zijn' hond liep hij voor meer dan tiendui zend bezoekers mee in de parade. Muldoon stond die dag nog een groter verassing te wachten. Toen Barrie zag welke band er nog steeds tussen Khan en Muldoon was besloot hij Khan alsnog aan Muldoon te schenken. Tijdens de parade besprak hij dit met zijn vader.8) Muldoon moet zijn oren niet geloofd hebben toen hij bij het terug brengen van Khan van Harold Railton te horen kreeg: Hij is van jou, neem hem maar mee naar huis!. Het publiek vond het in ieder geval prachtig. Muldoon beloofde om geregeld te schrijven om te laten weten hoe het Khan verging. Muldoon en Khan vertrokken de volgende dag naar het Schotse Lanarkshire. Daar was hij zo populair geworden dat diverse mensen hem wilden kopen. Muldoon wees deze aanbiedingen af. Er kan op de wereld niet genoeg geld gedrukt worden om Khan te kopen verklaarde hij in een krantenarti kel. Op 24 juli 1947 was Khan het hoog tepunt van een parade in Lanarkshire en zijn populariteit bleef groot.91 Hij maakte geregeld zijn opwachting op door de PDSA georganiseerde bijeenkomsten. Er waren vergevorderde plannen voor een film over 24

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 26