Khan's leven.10' Halverwege 1954 ontving Barrie Railton een brief van de familie Muldoon waarin stond dat de gezondheid van Khan achteruit ging.11' Khan zijn oorlogsverwonding speelde op en hij werd steeds minder mobiel. Hoewel PDSA de Muldoons hielp om Khan weer op de been te krijgen ging zijn conditie langzaam ach teruit. Khan stierf in 1955. Na zijn dood is Khan gecremeerd en zijn as is in de buurt van Lanarkshire verstrooid. Jimmy Mul doon overleed in 1978. De Dickin Medaille die nu in handen is van de zoon van Jimmy werd in 2004 getaxeerd op tienduizend En gelse ponden, en was in maart 2009 nog on derdeel van een tentoonstelling in het Low Parks Museum in Hamilton, Schotland. m Geraadpleegde bronnen en personen: Slagveld Sloedam, René Hoebeke, ISBN 90-9015327-6. Oorlogsdieren, Bibi Dumon Tak, ISBN 9789025363994 en door haar toegestuurde aantekeningen. Chicken soup for cat dog lover's soul, Jack Canfield, ISBN 1-55874-571-8. Gill Hubbard, Isabel George - PDSA People's Dis pensary for Sick Animals. Kerry Patterson, Low Parks Museum - Hamilton - South Lanarkshire - Schotland. René Hoebeke, Informatie en ondersteuning bij de research. Barrie Railton, Een indrukwekkend interview via brief en telefoon en diverse kopieën van brieven. Jimmy Muldoon (jr) geïnterviewd door René Hoebeke. Glasgow Sunday Post, 20/7/1947, Star 17/7/1947. Noten: 1. Voor dieren die niet in dienst zitten is er de PDSA Gold Medal. Deze medaille staat gelijk met het George Cross; de burgerlijke evenknie van het Victoria Cross. 2. Enigszins vergelijkbaar met de Nederlandse militaire onderscheiding: Ridder Militaire Willems Orde. 3. Omdat de verovering van de Sloedam zo ontzettend veel levens koste kreeg hij de bijnaam The bloody causeway'. 4. The Cameronians waren een onderdeel van de 156th Infantry Brigade. Tijdens operatie Mallard sneuvelden 26 Britten, raakten er vijf vermist en 45 gewond. Aan Duitse zijde verloren twintig man het leven en raakte er een zestigtal gewond (bron: Slagveld Sloedam). 5. Een Sc/m-mijn was een kleine Duitse fragmentatiemijn die verpakt was in een houten doosje van ongeveer 10 bij 10 cm. Doordat hij grotendeels van hout gemaakt was, was een Schü-mijn slecht te detecteren (behalve door de honden). De mijn was vaak niet dodelijk, maar verminkte de ongelukkige die hem activeerde. 6. Sommige bronnen geven aan dat de boot geraakt werd, andere spreken over het kapseizen van drie boten door dat er een mortier vlakbij viel. Er zijn zelfs bronnen die vertellen dat Muldoon en Khan door een onverwachte beweging van de boot overboord vielen. 7. Rifleman Khan -Alsatian 147. 6th Battalion Cameroni ans (SR) Date of Award: 27 March 1945. 'For rescuing L Cpl. Muldoon from drowning under heavy shell fire at the assault of Walcheren, November 1944, while serving with the 6th Cameronians (SR).' 8. Het feit dat Barrie Railton door de polio niet zo sterk meer op zijn benen stond leverde bij de grote sterke Khan af en toe problemen op. Daarbij kwam dat de familie Railton door de oorlog problemen had gekregen met de huisvesting, waardoor ze een woning hadden waarin eigenlijk geen plaats voor Khan was. 9. De Cameronians kregen 'The Freedom of Lanark'. Deze eretitel is vergelijkbaar met het ereburgerschap van een stad. Muldoon en Khan liepen aan het hoofd van de parade. 10. In 1954 wilde de Walton Studio een film over het leven van Khan maken. Richard Todd was al bereid gevonden de rol van Muldoon op zich te nemen. Uiteindelijk ging de film niet door omdat de regisseur overleed. 11. Barry liet weten dat hij gedurende de tijd dat Khan leefde maar een keer een foto kreeg toegestuurd. De brief uit 1954 was een gevolg van een krantenartikel waarin stond dat Khan zou worden afgemaakt. In de brief verontschuldigen de Muldoons zich dat ze nooit geschreven hebben en geven aan dat ze het betreuren dat Barrie nieuws over Khan uit de krant moet verne men. Barrie gaf aan dat hij hier eigenlijk nooit kwaad om is geworden. Zo ging dat in die tijd, de Muldoons waren harde werkers en geen schrijvers. 25

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 27