Inhoud Woord vooraf1 Ochtman en de Ochtmanprijs Johan Boogaard2 Dr. Johannes ab Utrecht Dresselhuis (1789-1861), predikant, geschiedschrijver, schoolopziener G.J. Lepoeter12 De PDSA 'Dickin' Medaille voor een heldhaftige hond Hans van Dam20 Wat een kleine wereld Kim Sluijter26 Slot Oostende, project om oudste stukje Goes naar boven te halen! Cees van den Boven- kamp Evert van Gelder; passie voor tegels! Cees van den Bovenkamp31 Een luidruchtige Oranjeklant - Tannetje Jasperse W.P. den Toom33 Buiten-Bevelandse reis naar Essen Bart Leloux34 Nieuwjaarswens G.J. Lepoeter36 Reacties van lezers37 Nogmaals de crash bij Nieuwdorp O.W. Hoogerhuis39 Zoekplaatje42 Archiefonderzoek Goese Polder43 Boekindruk: Fort Sint Martijn op Hoogerwerf O.W. Hoogerhuis44 Mee smaek verteld Frank de Klerk4:6 Activiteitenprogramma november 2011 - februari 201247 Van Peperbuzze tot Planketent Jan de Jonge48 Woord vooraf We beginnen deze Spuije met een bijdrage van Johan Boogaard over Johannes Jacob Ocht man. Ochtman was een voornaam persoon in het Goese zakelijke, politieke en maatschap pelijke leven eind negentiende en begin twintigste eeuw. We leren hem onder andere kennen als garancinefabrikant, koopman, oesterkweker en wethouder van Goes. Kern van het arti kel is echter zijn bemoeienis met de Ambachtsschool in Goes, waarvan hij in 1876 een van de oprichters was. Zijn naam leeft voort in het Ochtmanfonds bedoeld om aan leerlingen, die door hun gedrag en inzet daarvoor in aanmerking komen, een prijs uit te reiken aan het eind van het schooljaar. In het volgende artikel gaan we iets verder terug in de negentiende eeuw. G.J. Lepoeter ver haalt over Johannes ab Utrecht Dresselhuis, net als Ochtman een veelzijdig man. Zijn ver diensten liggen echter op het terrein van de theologie, het kerkbestuur en de geschiedschrij ving. Hij bracht een groot deel van zijn leven in Wolphaartsdijk door en daar werd na zijn dood in 1862 een monument voor hem opgericht. De recente restauratie van het monument is een goede aanleiding om leven en werk van deze boeiende figuur te belichten. Niet alleen met monumenten, ook met medailles worden gewaardeerde personen geëerd. Maar niet alleen mensen, ook dieren kan deze eer te beurt vallen. Daarover vertelt Hans van Dam in zijn artikel over de door de The People's Dispensary for Sick Animals uitgereikte Dic kin medaille, genoemd naar de oprichtster van de PDSA, Maria Dickin. De medaille werd in de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd voor dieren die een belangrijke bijdrage geleverd had den in de oorlog. Een van die dieren was Rifleman Khan, een hond die in 1944 bij Nieuwdorp een heldhaftige reddingsactie verrichtte op de slikken tussen Walcheren en Zuid-Beveland. Een opmerkelijke bijdrage komt van, waarschijnlijk de jongste auteur die we ooit in de Spuije hadden, de elfjarige Bart Leloux. Hij heeft een verslag geschreven over de recente excursie naar het Karrenmuseum in Essen. Aan deze en de andere artikelen in de nieuwe Spuije hopen we dat u weer veel genoegen beleefd. De redactie 1 Ss^2jVETCNSCH££^Z

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 3