Slot Oostende, project om oudste stukje Goes naar boven te halen! Cees van den Bovenkamp, secretaris HMDB We hebben met Björn van der Vliet, door de gemeente Goes bij zijn indiensttre ding bij de gemeente in 2008 aangewezen als projectleider van het plangebied Slot Oostende, een vraaggesprek gehad over het project. Het gesprek vond plaats in de tweede helft van augustus, nog voor de Open Monumentendag. Van der Vliet merkte daarbij onder andere op dat het plangebied Slot Oostende deel uitmaakt van het masterplan 'binnenstad Goes'. Naast Van der Vliet is nog een aan tal mensen nauw betrokken bij dit project. Van der Vliet vertelt: 'Dat betreft Frank de Klerk, Marijke Vanhommerig en voorheen ook Willy van Meegen.' Met name Frank is op de hoogte van de naamgeving en de geschiedenis van Slot Oostende. Soms ook 'Ostende' met één 'o' genoemd. Want, vanaf 1883, toen de oudste foto's zijn genomen, stond het op die wijze bekend. Ook de straatnaam wordt met één o geduid. De oudste schrijfwijze is echter die met dubbel 'o'. Er is al veel bekend over de bouwers en de gebruikers van het slot. En ook over degenen die in latere tijden op de resten ervan bouwden en over hen die daar ver volgens woonden. Want met de uitvoering van de sloopwerkzaamheden, die reeds plaatsvonden en de ontmanteling van het voormalige Griekse restaurant 'Rhodos', ter plekke waar vroeger het slot gestaan heeft, zijn reeds de eerste waardevolle archeolo gische elementen aan het licht gekomen. Op 10 september, Open Monumentendag, is Frank de Klerk met kleine groepjes belang stellenden door de reeds ontdekte kelders gelopen en heeft iets laten zien over wat er al gedaan is. Ontmanteling Over de ontmanteling van het gebouw vertelt Van der Vliet ons nog meer: 'De ontmanteling is opgeknipt in drie ver schillende fases. Eerst is er een bureau onderzoek gedaan. Daarna hebben we een historische verkenning laten doen naar de waardebepaling. Daaruit is een tussen plan, een demontageplan, ontstaan. Dat is inmiddels ook al helemaal uitgewerkt. Nu wacht nog een deelontleding onder leiding van Bureau voor Bouwhistorie Dröge uit Leiden. Daarbij zullen monsters worden genomen. Dröge is in Nederland op bouw historisch gebied een van de koplopers. Als de monsters op waarde bepaald zijn, zijn wij klaar.' Korte historie Slot Oostende Maar nu eerst iets over de geschiedenis van het slot op basis van gegevens afkom stig van Frank de Klerk: Op het terrein zijn in het verleden scherven uit de twaalfde eeuw gevonden. Er was toen al bewoning en de heren Van Schenge waren de baas. Ergens op het terrein tussen de St. Adri- aanstraat, Wijngaardstraat, Zusterstraat en Singelstraat werd in de twaalfde/der tiende eeuw een kasteelberg opgeworpen. Vlak daarbij bouwde men de eerste (dorps) kerk van Goes. De heren Van Schenge werden opgevolgd door de veel machtigere heren Van Borsele. Onder de Van Borseles, maakte Goes een belangrijke groei door. In het jaar 1300 vielen de Vlamingen Zee land binnen. Ook in Goes hielden ze huis. Floris van Borsele deed met hen mee, ver loor, en moest het veld ruimen. Er is in een verslag van de strijd letterlijk sprake van de kasteeltoren te Goes. In de veertiende eeuw was familie van de Hollandse graaf eigenaar van Goes. Het gebouw heette in die tijd Torenburg. Hun opvolger, begin vijftiende eeuw, werd bal juw Wolfert van de Maalstede. Hij ging later failliet en het huis raakte in de ver sukkeling. Aan het einde van de vijftiende eeuw werd Jan van Oostende eigenaar. Naar hem noemde men het kasteeltje slot Oostende. 28

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 30