Vermoedelijk liet hij het gebouw herstellen en bouwde er enkele kamers bij. Volgende eigenaar werd in 1577 jonkheer Maarten van de Weerde. Van de Weerde herbergde een tijdje de nonnen uit het klooster Jeruzalem uit Biezelinge, toen die door de Reformatie op de vlucht waren. Hij liet diverse nieuwe gebouwtjes optrekken op het terrein, zoals een zomerhuisje, een brouwerij en een regenbak. In 1635 verkochten de erfgenamen van de weduwe van Van de Weerde het slot aan Pieter Oostdijck voor diens dochter Geer- truyd Oostdijck. Het huis Singelstraat 9, eigendom van kunstschilder Cornelis Willemssen Eversdijck, werd de eerste rooms-katholieke schuilkerk. In 1644 trouwde Geertruyd Oostdijck met de rijke Middelburgse jurist Adriaen van der Goes. Driekwart eeuw bleef het slot in eigendom van de familie Van der Goes, die allerlei steun bood aan de verboden rooms- katholieke parochie. In 1747 verkochten erfgenamen van Van der Goes het slot aan de Raad van State, die er een hospitaal in vestigde, en kort daarop het pand aan de stad verkocht. In 1750 werd chirurgijn Cornelis Steenaard eigenaar van het pand, om in 1770 opge volgd te worden door notaris Anthony van Clodewijk. Enkele andere eigenaren volgen hem op. Een van hen was Jan van Wintroy die in 1815 aan de rooms-katholieke kerkmees ters (hij was er zelf ook een van), toestem ming gaf om de nieuwe kerk wat dichter bij het kasteelterrein te bouwen. Een deel van de muur van deze kerk kwam in 2011 tevoorschijn. In 1928 werd de bioscoop ach ter het slot gebouwd. In de twintigste eeuw bleef het pand een horecabestemming hou den, met diverse verbouwingen. Aangetroffen zaken Van der Vliet vertelt ons ook dat tot zijn opdracht behoort het gebied goed te laten onderzoeken. Hij gaat verder met zijn ver haal: 'Gekeken dient te worden naar wat er zich op het gebied en onder het gebied bevindt. Dat alles moet in beeld gebracht worden. Iedereen was ervan op de hoogte dat er zich onder het Griekse restaurant twee kelders bevonden. Die zijn geopend en een van de kelders is beloopbaar. De hoogte Afb. 1. Achterzijde Slot Oostende, doorA. Brandt, 1819. (Afbeeldingen collectie gemeentearchief Goes.) 29

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 31