Archiefonderzoek Goese Polder Graag zou ik samen met andere mensen archiefonderzoek doen naar het ontstaan van de Goese Polder. Om precies te zijn vanaf het moment van inpoldering tot heden. Eigenlijk een verhaal dat begint bij het inpolderen van het Schenge tot wat nu de Goese Polder is. Wie waren die mensen achter die inpoldering? Wie waren de eer ste eigenaren van de grond? Wie de eerste bewoners? Hoe is de ontwikkeling begon nen met de bouw van de woonwijk zoals we die nu kennen? Kortom er valt heel wat te onderzoeken. Dit zou dan kunnen resulte ren in een artikelenserie voor ons wijkblad De Torenflits. Wie wil aan dit onderzoek meedoen? Reacties naar Frits de Kaart, Europalaan 68, 4463 GM Goes, tel 0113- 227311 of email: redactie@goesepolder.nl Afb. 1. Voormalige boerderij De Goesche Polder, die in 1775 is gebouwd en in 1966 is afge brand. Collectie F. de Kaart.) 43

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 45