het dialect, en dus voor iedereen meteen te gebruiken. Ze zijn met mooie foto's geïllus treerd. Het boekje besluit met een kort his torisch overzichtje van het bakkersvak in de naoorlogse periode, toen ook de loopbaan van Karman begon, in 1949. Alles bij elkaar is dit een keurig verzorgd boekje geworden, dat de liefhebber van leuke verhaaltjes in het Zeeuwse dialect zal plezieren. Mensen die iets met bakken hebben kunnen ermee aan de slag. Het boekje is een klein monumentje voor de ambachtelijke bakkers geworden, die er vroeger op elk dorp waren. Gelukkig zijn er tegenwoordig nog steeds veel van hen actief. Dicht bij de consument maken ze voor dag en dauw hun brood, koeken en gebak. Als er de laatste tijd één uitgave is verschenen dat als een warm broodje over de toonbank zou mogen gaan, dan is het dit boekje wel. Frank de Klerk Afb. 2. Goes, bakker Kloosterman op de bakkersfiets. Activiteitenprogramma november 2011 - februari 2012 Vrijdag, 18 november: Lezing over 'De Sailing letters, een schat van nooit aange komen brieven' door Erik van der Doe in Historisch Museum De Bevelanden, Sin gelstraat 13 in Goes. Aanvang 19.30 uur. Donderdag, 16 februari 2012: Lezing over Oost-Zuid-Beveland door Trijnie Lepoeter-Boes in ons Dorpshuis, Berghoek straat 3 in Kruiningen. Aanvang 19.30 uur. 47

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 49