SINT NI KOLA A Zogenaamde Centsprent, met voorstellingen van St. Nicolaas, met tweetalig onderschrift, ca. 1900, uitgave van Brepols en Dierckxzoon te Turnhout. Inkleuringen deels met de hand en deels gestempeld. Op het plaatje linksonder reikt de goedheilig man aan brave kinderen dezelfde prent uit, en maakt dan tegelijk reclame voor de uitgever. (Collectie gemeentearchief Goes.) 'al hij weer gaal m l land e>n reisje wagen h hem dus alle lekkernij komt vragen. Tous deux s'en wnnvvjjlais lueutot l'on sart Au "magxsJïTdn coin tg, gulixsi er A reconnu lc grand saint et sa téteT-^ II prend lai bride et maintient Ie coursier. Sint Nikolaas heeft altijd in zijn zakken Veel lekkernij, in doozen en in pakken. Die hij aan t brave kindje ruimschoots geeft Dat èêrMjl."vlijtig, wijs en deugdzaam leeft*"" Saint Nicolas a toujour* don* ses poche*. Pour-lea- enfants qui soul obèiasante. Des bonbons frais, de superbes brioches, Dont les bébés lui sont. rcconnaisaanls. Kn Moester Laugoor krijgt volop pasteien In zijnen koif; beschuit en lekkernijen En wafels zoet, ja al wat men knn vragen. Wordt in den korf volop maar bijgedragen D'Aliboron les paniore se remplissent. Et la galette et les bonbons sucres Vienuent sejoindre aux b&tonsde régliM» El l'Aae phe sous ces fardcaux sacrés Sint Nikolaas laat door uw schoorsteen glijden. Heel korven lekkers, om u te verblijden 't Is zeker dal, bij t zien dier schoonedingen. Ge hem danken zuil, en ook van vreugd zuil springen Hier wil hij kuielend eene bede wagen. Opdat de kind'reii, die zich goed gedragen I .ongs heen den schoorsteen van den Heer verkrijger, Gebak, en bliksems, suiker, pruimen, vijgen Ziel hier nu kind'ren, hoe dees heil'ge man. Met broederliefde smart verlichten kan -Staal gij ook steeds den avnie bij in nood; Ja, God vergeldt hel hier of ni den dood Enfants, voyez ce grand Saint charitable Faisant l'auniönc a tous lc» malheuren: Imitez-le; quand la voix lamentable Se fait entendre, Ah! soyw genéreux Turnhout. Brepols Dierclqc zoon Par les tuvbux de voire clieminèe, Saint Nicolas viendra vous apportei De quoi remplir toute la maisonuce De cris de joie a fsirc. tout jiauter. En route, il fait une courte priérc Afln qu'a ceux qui se sont bion conduits Le bon Dicu donne, a travers la gouttiért Des éclairs frais, du sucre et des biscuits. réservés Puis, aux enfants qu i! sail Ctre bien sago. II distribuc cc* superbes images Qu'a Turnhout, seul de toute la Bclgiquc, Dans la maison de Brepols on fabrique. AJle rechten voorbehouden. n«aai- met -lit Manna neemt hij geen genoegen Nog meerder lekkers wil hij daarbij voegen. Den star in dqhdnd, op 't ned'rig rog gestegen ttlb^ hij »l peirncruU^^langs straat en wegen. Veut ajouter quelquvs bonbons nouveau1 It part, monté sur son cbeval modests. El l'hue et tui commencent leurs travaux Zoo komt hij, op zijn moedig dier gezeten. Blijmoedig rjjdon zij door alle wegen, Den wijzen kind'ren schenkt Niklaas zijn zegen Op t aanzien van dien bftiven, heiPgen man, Komt toegetoopen, al wat loo pen kan. Puis, tos voilé tous les deux dans la ru» C.berchant partout Ie« enfaute mèriUnU-, A leur aspect, la foule est accourue Et Nicola* bénit les habitaut». Sint Nikolaas is waarlijk mild in 't geven, Vooral aan kleinen die zeer deugdzaam leen 11 ij zal een pop hier aan Joanna schenken, Omdat ze in baar gebed hem w ilde herdenken Saint Nicolas nc eraint pas la dépense Quand un bébé sait lui faire la cour Voyez plutOtvoyez la récompense Que George et Jeanne onl gagnie en uliyour. lie kinderen, die wijs en vlijtig teeren, Zal hij met eene schoone print vereeren. Waaraan men slechts in Turnhout Lm geraken Mits men ze alleen bij Brepolx-Dierckx kan maken Oi.ujue matin, il fait seller son'éne, (Jésus n'eut pas de meillcur destrier.) A son dóux Mat Ire il emprunto la manne Qui de la-haut tombe dans son panier. Aux paresseux, aux menteurs, aux gourmand- Qu'il aperqoit encore dans nos écoloe, Saint Nicolas distribuc en tous temps Des coups de verge... el puis des croquignoles Men ziet hem morgens, zynen Mdl'rficunen. (Zelfs Jesos mocht geeb beter rijdier kennen En't Manna komt idj zijne korven rijzen, rffTt fffr- De luiaards, leugenaars en lekkerbekken. Die in de school tot grooten last verstrekker Die zal hij, onbarmhartig, te allen tijden. Met roede en ezelsooren streng kastijden.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 51