Afb.3. De route die het vliegtuig zou hebben gevolgd. Het is mogelijk dat de grote groep vlieg tuigen zuidelijker vloog en de Westerschelde volgde. (Kaart: Mariska van Dam.) missie zou tussen vier en viereneenhalf uur duren. Bacon steeg die morgen om 10.31 uur op, om samen met vijftien andere Lan casters en 125 Halifaxes op weg te gaan naar het doelgebied. Een twaalftal Mos quito's was ingezet om de bommenwerpers in formatie te houden en te beschermen.21' Alle zestien Lancasters waren Pathfinder toestellen van het 7de Squadron. Er vloog een masterbomber22) en een deputybom.ber mee. De overige Pathfinders waaronder die van Bacon waren geladen met achttien stuks 500-ponds markeringsbommen. Gehinderd door dichte bewolking en ruk winden verliep deze missie minder voor spoedig dan was gewenst. De Main Force toestellen werden door de wind gehinderd zodat ze te laat en bovendien versnipperd boven het doelgebied arriveerden. De mar keringen waren op dat moment al deels verwaaid zodat niet alle doelen werden geraakt. De terugkeer verliep aanvanke lijk voorspoedig. Het leek er op dat alle vliegtuigen ongeschonden retour zouden komen. Helaas beschikte het lot anders. Het toestel van Bacon vloog te noordelijk en miste daardoor de 'veilige' route over Beveland.23' Een oorzaak hiervan kan zijn geweest dat er iets mis was met de naviga- tieapparatuur of dat het vliegtuig al eerder met vijandelijkheden te maken had gehad. Terwijl alleen de Noordzee het vliegtuig nog scheidde van een behouden terugkeer in Engeland werd het toestel van Bacon boven Schouwen-Duiveland24' geraakt door een Flak 3825' van de bij Westenschouwen opgestelde Duitse luchtafweer.26' Het vliegtuig werd geraakt aan de rech tervleugel. De beschadiging was zo ernstig dat besloten werd om niet door te vliegen naar Engeland. Mogelijk waren er ook bemanningsleden geraakt maar dat is niet 8 Haamslede Sü". ouwen O ui vei a ml iakington lleuwdorp Oakington Recklinghause

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 10