meer na te gaan. Boven Haamstede boog het vliegtuig in eerste instantie af naar het zuiden maar volgde vervolgens de Ooster- schelde in oostelijke richting. Nico van Ant werpen geeft aan dat hij heeft horen vertel len dat het vliegtuig over de Oosterschelde richting Goes vloog om daarna af te buigen richting het zuiden. Hij heeft dit niet met eigen ogen gezien, maar het lijkt logisch dat het vliegtuig niet boven het geïnun deerde Walcheren naar een landingsplaats zocht en via de Oosterschelde de Duitse luchtafweer op Schouwen-Duiveland pro beerde te vermijden. Een Engelse bron gaf aan dat er één of meerdere terugkerende vliegers in de missie op Recklinghausen een vliegtuig laag hun route zag kruisen in zuidelijke richting. Ze dachten dat dit vlieg tuig in de Westerschelde zou gaan landen/ crashen. Dit moet het vliegtuig van Bacon zijn geweest. Omdat niet meer te achterha len is hoe het vliegtuig precies vloog is de tekening gebaseerd op interpretaties van getuigenverhalen en archieven. De crash bij Remijn Tussen half drie en drie uur zagen Jan Goense en zijn vader Arjaan het bran dende vliegtuig naderen. Ze stonden op dat moment op een akker aan de Nas- sauweg, nabij 's-Heerenhoek. Vanuit de richting Heinkenszand zagen ze het toe stel waarvan de binnenste motor aan de rechterzijde27' in brand stond op honderd meter hoogte langs vliegen (twee kerkto rens hoogte). Achter het vliegtuig, dat een raar geluid maakte zagen ze lange sporen zwarte rook. Jan vertelde dat hij het geluid nu nog steeds zou herkennen. Het vlieg tuig, waar stukjes van afvielen, passeerde hen tussen boerderij 'Vleugelhof' en het slootje waar ze stonden te werken.28' Aan vankelijk vloog het in een nagenoeg rechte lijn langs de schuur van 'De Winter' aan de Molendijk. Daarna boog het toestel af rich ting Nieuwdorp. Toen dachten we echt dat het vliegtuig op Nieuwdorp zou neerkomen. Kees de Kok bevond zich op dat moment op de bovenverdieping van het pand van Baljé aan het Steketeepad. Hier was een noodschool ingericht. Door het raam zag hij het zwaar gehavende vliegtuig aan komen vliegen. Leen de Vos, die een jaar of dertien was, herinnerde zich het voorval ook nog goed. Hij, Huib Speijkers en Rinus van den Dries hingen rond in de Havenweg toen ze vanuit de richting Knaphof/'s-Heerenhoek het toestel aan zagen komen. Leen geeft aan dat het vliegtuig geraakt was en dat de brandende motor een spoor van zwarte rook uitbraakte. Het vliegtuig dat op onge veer honderd meter hoogte vloog verloor steeds meer hoogte.29' Leen en zijn vrien- li Afb 4. De route van het vliegtuig ingetekend naar aanleiding van de ooggetuigenverslagen. (Kaart: Mariska van Dam.) 9 yigjigelhol ZUID KRAj Locaties Crash site 1) Vleugelhof 2) de Winter 3? Museum rolroer 0 Ebenhaëzer W wasgoed/rouwdiensl 6? tijdelijke graven Ooggetuigen 1 Jan Goense Leen de Vos 0 Kees de Kok 0 Janna Moerman s) Nico van Antwerpen Mariabol' KRAAIJE1/T\ VffLDER

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 11