den sprongen op hun fiets en reden zo snel als ze konden richting dorpsring. Leen had het idee dat de piloot het dorp wilde passe ren om een geschikte landingsplek te vin den. Maar al gauw werd duidelijk dat hem dat niet ging lukken. Ook de toen dertigjarige Janna Moerman herinnert zich het voorval nog goed: In de middag hoorde ik buiten een hoop lawaai. Toen ik buiten ging kijken zag ik het vlieg tuig aankomen. Ik weet zeker dat er in de deur van het vliegtuig één of meerdere men sen stonden. Terwijl ik stond te kijken bra ken de vleugels met een akelig geluid af.30) De toen nog net geen zestienjarige Nico van Antwerpen zag het vliegtuig uit de richting van 's-Heerenhoek aankomen. Hij hoorde buiten een hoop rumoer en toen hij buiten kwam zag hij het vliegtuig: Het zag er angstaanjagend uit. Het afbuigen richting Nieuwdorp, waar Jan Goense het over had, kwam waarschijnlijk door problemen met het rolroel.31) Dit rol- roer - met de afmeting van een tafelblad - brak af en kwam aan de Coudorpsedijk ter hoogte van het Bevrijdingsmuseum in een sloot terecht. Toen ging alles ineens zeer snel. De piloot probeerde het vliegtuig onder controle te krijgen door gas te geven. Met als gevolg Afb. 5. Geschutskoepel Lancaster. (Bron: Wikipedia.) dat de beschadigde rechtervleugel bij de romp afbrak. Het vliegtuig dat weinig snel heid had viel hierop als een baksteen naar beneden. Het sloeg binnen enkele seconden op nauwelijks honderd meter van het dorp, op het land van Remijn, tegen de grond en vloog vrijwel direct in brand. De crashlo- catie werd door dikke zwarte wolken rook aan het oog ontrokken. Janna Moerman vertelt: Kees (van Liere) en Huib (Moerman) hebben nog een man bij het vliegtuig vandaan gehaald. Hij lag in de volkstuintjes die daar toen ook waren. Deze man overleed niet veel later alsnog. Nico van Antwerpen bevestigde dit verhaal. Hij vertelt dat Kees van Liere en Huib Moerman over de sloot sprongen om een vlieger te redden die achter het vliegtuig lag. Toen ze later met de man, gewikkeld in een parachute, terugkwamen hoorde Nico mensen zachtjes fluisterend zeggen: die leeft nog. Het was naar alle waarschijnlijkheid bom- richter George Huttlestone die bij de para chute achter het vliegtuig werd gevonden. Het is aannemelijk, omdat hij direct van de crashlocatie is afgevoerd, dat hij op dat moment inderdaad nog in leven is geweest maar dat hij op weg naar het ziekenhuis moet zijn overleden.32' Huttlestone moet via het ontsnappingsluik aan de voorzijde van het vliegtuig zijn sprong gemaakt heb ben. Na doorvragen bleek dat Janna Moer man dit luik als deur had bestempeld. De vele Nieuwdorpers die vlak na de crash vanaf de dijk bleven kijken zagen de man nen van de brandweer waaronder Klaas Moerman en Huib van Antwerpen hun uiterste best doen om de brand te blussen om zo de andere, mogelijk nog in leven zijnde, leden van de bemanning te redden. Deze brand blussen, met een op hand kracht aangedreven spuit, bleek een onmo gelijke opgave.33' Leen de Vos vertelt: We stonden te kijken naar de brandweermannen die alles deden wat in hun macht lag om het vuur te stop pen. Er kwamen steeds meer mensen kijken. 10

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 12