'JêL MÊÊ-. Afb. 7. De vier pas gedolven graven in maart 1945, met op de achtergrond de resten van het vliegtuig. (Foto: Les Standing.) geschutskoepels bij de graven geplaatst. In het rapport van wachtmeester Finson staat verder: Eén van de lichamen is op last van den Engelschen naar elders gebracht. Deze man, bomrichter George Huttlestone, werd begraven op de Algemene Begraafplaats in Goes, Afdeling 3, No. 17. De lichamen van Phil Tennant en Richard Evans werden echter niet direct gevonden. Dit leidde tot een briefwisseling tussen de ouders van Afb. 8. De familie Lamper met op de voor grond Pauline Ritson en haar Engelse vriendin Ann Pullen. (Foto: Les Standing.) Bacon en de RAF. Victor Bacon gaf aan dat het mogelijk was dat deze twee mannen uit het vliegtuig waren gesprongen en dat ze mogelijk nog in leven waren. Het dorp gespaard Tijdens mijn zoektocht werd steeds het ver haal verteld dat Bacon het vliegtuig bewust heeft laten neerstorten om een ramp te voorkomen. Er gaat zelfs een verhaal dat Bacon rond het dorp zou hebben gecirkeld op zoek naar een geschikte landingsplaats. Hiervoor is geen bewijs gevonden. Het is aannemelijker dat het afgebroken rolroer en de actie om dit te compenseren de crash heeft veroorzaakt. Hoewel we nooit de pre cieze toedracht meer zullen achterhalen kunnen we stellen dat het een klein won der was dat er die dag geen burgerslachtof fers vielen. Het vliegtuig crashte op nau welijks honderd meter van het dorpshart, vlakbij de noodlocatie van de openbare school 'Ebenhaëzer', waar op dat moment les werd gegeven. Ook waren er aan de Citadel vlak bij de crashsite veel mensen bijeen in verband met een rouwdienst.36' 12

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 14